จัดจำหน่ายอุปกรณ์ใช้ในงานอุตสาหกรรม เช่น
เครื่องมือช่าง, เครื่องมือลม, เครื่องมือวัด, เครื่องมือไฟฟ้า, เครื่องมือก่อสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

jjpsupply     ภาพบรรยากาศงานออกบูธ Thailand Industrial Fair 2014.. >>อ่านต่อ..

TSURUMI


Items Code

Items Name

Kind of Product

Base UOM

100B42.2

Free Standing with bend 100B42.2 100mm. (4") "Tsurumi Pump

ทั่วไป

ชิ้น

100B43.7

Free Standing with bend 100B43.7 100mm. (4") "Tsurumi Pump"

ทั่วไป

ชิ้น

100B43.7H

Free Standing with bend 100B43.7H 100mm. (4") "Tsurumi Pump"

ทั่วไป

ชิ้น

100B45.5

Free Standing with bend 100B45.5 100mm. (4") "Tsurumi Pump"

ทั่วไป

ชิ้น

100B47.5

Free Standing with bend 100B47.5 100mm. (4") "Tsurumi Pump"

ทั่วไป

ชิ้น

100C411+BEND

Free Standing 100C411+BEND 100mm. (4") "Tsurumi Pump"

ทั่วไป

ชิ้น

100C42.2+BEND

Free Standing 100C42.2+BEND 100mm. (4") "Tsurumi Pump"

ทั่วไป

ชิ้น

100C43.7+BEND

Free Standing 100C43.7+BEND 100mm. (4") "Tsurumi Pump"

ทั่วไป

ชิ้น

100C45.5+BEND

Free Standing 100C45.5+BEND 100mm. (4") "Tsurumi Pump"

ทั่วไป

ชิ้น

100C47.5+BEND

Free Standing 100C47.5+BEND 100mm. (4") "Tsurumi Pump"

ทั่วไป

ชิ้น

150B411

Free Standing with bend 150B411 150mm. (6") "Tsurumi Pump"

ทั่วไป

ชิ้น

150B415

Free Standing with bend 150B415L 150mm. (6") "Tsurumi Pump"

ทั่วไป

ชิ้น

150B422

Free Standing with bend 150B422L 150mm. (6") "Tsurumi Pump"

ทั่วไป

ชิ้น

150B437

Free Standing with bend 150B437 150mm. (6") "Tsurumi Pump"

ทั่วไป

ชิ้น

150B47.5H

Free Standing with bend 150B47.5H 150mm. (6") "Tsurumi Pump"

ทั่วไป

ชิ้น

150B47.5L

Free Standing with bend 150B47.5L 150mm. (6") "Tsurumi Pump"

ทั่วไป

ชิ้น

50B2.4

Free Standing with bend 50B2.4 ท่อส่ง 50mm. (2") "Tsurumi Pump"

ทั่วไป

ชิ้น

50B2.75

Free Standing with bend 50B2.75 50mm. (2") "Tsurumi Pump"

ทั่วไป

ชิ้น

50B2.75H

Free Standing with bend 50B2.75H 50mm. (2")" Tsurumi Pump"

ทั่วไป

ชิ้น

50B2.75S

Free Standing with bend 50B2.75S 50mm. (2") "Tsurumi Pump"

ทั่วไป

ชิ้น

50BA2.75S

Free Standing with bend 50BA2.75S 50mm. (2") "Tsurumi Pump"

ทั่วไป

ชิ้น

50C2.75+BEND

Free Standing 50C2.75+BEND 50mm. (2") "Tsurumi Pump"

ทั่วไป

ชิ้น

50C2.75S+BEND

Free Standing 50C2.75S+BEND 50mm. (2") "Tsurumi Pump"

ทั่วไป

ชิ้น

50CA2.75+BEND

Free Standing 50CA2.75+BEND 50mm. (2") "Tsurumi Pump"

ทั่วไป

ชิ้น

50UT2.4S

SEWAGE PUPM Model.50UT2.S-4S 220v 1Phase "TSURUMI PUPM"

ทั่วไป

ชิ้น

80B21.5

Free Standing with bend 80B2105 80mm. (3") "Tsurumi Pump"

ทั่วไป

ชิ้น

80BA21.5

Free Standing with bend 80BA21.5 80mm. (3") "Tsurumi Pump"

ทั่วไป

ชิ้น

80C21.5+BEND

Free Standing 50C21.5+BEND 80mm. (3") "Tsurumi Pump"

ทั่วไป

ชิ้น

80CA21.5+BEND

Free Standing 80CA21.5+BEND 80mm. (3") "Tsurumi Pump"

ทั่วไป

ชิ้น

T161-0308

"TSURUMI PUMP" Model : 80PUA21.5 (AUTO) ขนาด 1.5 kW ไฟ 380 V

ทั่วไป

ชิ้น

T161-0510

ปั้มน้ำแบบจุ่ม "TSURUMI PUMP" รุ่น T161-0510

ทั่วไป

ชิ้น

TOS 100C411

TOS Guide Rail TOS 100C411 100mm. (4") "Tsurumi Pump"

ทั่วไป

ชิ้น

TOS 100C42.2

TOS Guide Rail TOS 100C42.2 100mm. (4") "Tsurumi Pump"

ทั่วไป

ชิ้น

TOS 100C43.7

TOS Guide Rail TOS 100C43.7 100mm. (4") "Tsurumi Pump"

ทั่วไป

ชิ้น

TOS 100C45.5

TOS Guide Rail TOS 100C45.5 100mm. (4") "Tsurumi Pump"

ทั่วไป

ชิ้น

TOS 100C47.5

TOS Guide Rail TOS 100C47.5 100mm. (4") "Tsurumi Pump"

ทั่วไป

ชิ้น

TOS 50C2.75

TOS Guide Rail TOS 50C2.75 50mm. (2") "Tsurumi Pump"

ทั่วไป

ชิ้น

TOS 50C2.75S

TOS Guide Rail TOS 50C2.75S 50mm. (2") "Tsurumi Pump"

ทั่วไป

ชิ้น

TOS 50CA2.75

TOS Guide Rail TOS 50CA2.75 50mm. (2") "Tsurumi Pump"

ทั่วไป

ชิ้น

TOS 80C21.5 (น้ำหนัก 36 กิโลกรัม)

TOS Guide Rail TOS 80C21.5 80mm. (3") "Tsurumi Pump"

ทั่วไป

ชิ้น

TOS 80C21.5 (น้ำหนัก 40 กิโลกรัม)

TOS Guide Rail TOS 80C21.5 80mm. (3") "Tsurumi Pump"

ทั่วไป

ชิ้น

TOS Guide Rail

TOS Guide Rail 50mm. (2") "Tsurumi Pump"

ทั่วไป

ชิ้น

TOS100B42.2

TOS Guide Rail TOS100B42.2 100mm. (4") "Tsurumi Pump"

ทั่วไป

ชิ้น

TOS100B43.7

TOS Guide Rail TOS100B43.7 100mm. (4") "Tsurumi Pump"

ทั่วไป

ชิ้น

TOS100B43.7H

TOS Guide Rail TOS100B43.7H 100mm. (4") "Tsurumi Pump"

ทั่วไป

ชิ้น

TOS100B45.5

TOS Guide Rail TOS100B45.5 100mm. (4") "Tsurumi Pump"

ทั่วไป

ชิ้น

TOS100B47.5

TOS Guide Rail TOS100B47.5 100mm. (4") "Tsurumi Pump"

ทั่วไป

ชิ้น

TOS150B411

TOS Guide Rail TOS150B411 150mm. (6") "Tsurumi Pump"

ทั่วไป

ชิ้น

TOS150B415

TOS Guide Rail TOS150B415 150mm. (6") "Tsurumi Pump"

ทั่วไป

ชิ้น

TOS150B47.5H

TOS Guide Rail TOS150B47.5H 150mm. (6") "Tsurumi Pump"

ทั่วไป

ชิ้น

TOS150B47.5L

TOS Guide Rail TOS150B47.5L 150mm. (6") "Tsurumi Pump"

ทั่วไป

ชิ้น

TOS50B2.4

TOS Guide Rail TOS50B2.4 50mm. (2") "Tsurumi Pump"

ทั่วไป

ชิ้น

TOS50B2.75

TOS Guide Rail TOS50B2.75 50mm. (2") "Tsurumi Pump"

ทั่วไป

ชิ้น

TOS50B2.75H

TOS Guide Rail TOS50B2.75H 50mm. (2") "Tsurumi Pump"

ทั่วไป

ชิ้น

TOS50B2.75S

TOS Guide Rail TOS50B2.75S 50mm. (2") "Tsurumi Pump"

ทั่วไป

ชิ้น

TOS80B21.5

TOS Guide Rail TOS80B21.5 80mm. (3") "Tsurumi Pump"

ทั่วไป

ชิ้น

TOS80BA21.5

TOS Guide Rail TOS80BA21.5 80mm. (3") "Tsurumi Pump"

ทั่วไป

ชิ้น

TS100B42.2

TS ข้อต่อตรง TS100B42.2 100mm. (4") "Tsurumi Pump"

ทั่วไป

ชิ้น

TS100B43.7

TS ข้อต่อตรง TS100B43.7 100mm. (4") "Tsurumi Pump"

ทั่วไป

ชิ้น

TS100B43.7H

TS ข้อต่อตรง TS100B43.7H 100mm. (4") "Tsurumi Pump"

ทั่วไป

ชิ้น

TS100B45.5

TS ข้อต่อตรง TS100B45.5 100mm. (4") "Tsurumi Pump"

ทั่วไป

ชิ้น

TS100B47.5

TS ข้อต่อตรง TS100B47.5 100mm. (4") "Tsurumi Pump"

ทั่วไป

ชิ้น

TS150B411

TS ข้อต่อตรง TS150B411 150mm. (6") "Tsurumi Pump"

ทั่วไป

ชิ้น

TS150B47.5H

TS ข้อต่อตรง TS150B47.5H 150mm. (6") "Tsurumi Pump"

ทั่วไป

ชิ้น

TS150B47.5L

TS ข้อต่อตรง TS150B47.5L 150mm. (6") "Tsurumi Pump"

ทั่วไป

ชิ้น

TS50B2.4

TS ข้อต่อตรง TS50B2.4 50mm. (2") "Tsurumi Pump"

ทั่วไป

ชิ้น

TS50B2.75

TS ข้อต่อตรง TS50B2.75 50mm. (2") "Tsurumi Pump"

ทั่วไป

ชิ้น

TS50B2.75H

TS ข้อต่อตรง TS50B2.75H 50mm. (2") "Tsurumi Pump"

ทั่วไป

ชิ้น

TS50B2.75S

TS ข้อต่อตรง TS50B2.75S 50mm. (2") "Tsurumi Pump"

ทั่วไป

ชิ้น

TS50BA2.75S

TS ข้อต่อตรง TS50BA2.75S 50mm. (2") "Tsurumi Pump"

ทั่วไป

ชิ้น

TS80B21.5

TS ข้อต่อตรง TS80B21.5 80mm. (3") "Tsurumi Pump"

ทั่วไป

ชิ้น