คุณแอน

asulawann@hotmail.com
094-892-2466
ID LINE : sulawan26

คุณตาล

piboon@jjpsupply.com
Line ID:auanko

คุณมิ้งค์(ประชาสัมพันธ์)

atchara.jp09@gmail.com
0841145194
ID LINE : me-miki

คุณปุ๋ย

puipui.jjp@gmail.com
083-2770900
ID LINE : pt270831191128

คุณกิ๊ก

kik.jjpsupply@gmail.com
087-6902322
ID LINE : kikha5

คุณอุ้ม

aum20092009@windowslive.com
088-7583745
ID LINE : 0921200234

คุณธีรพร

salejjpsupply@gmail.com
080-5593512
ID LINE : tlaykub

คุณโน๊ต

tokyosunset@gmail.com
082-7829413
ID LINE : nottosan

คุณออย

sumonta_oil@hotmail.com
088-7583743
ID LINE : oiljjpp

คุณแหม่ม

mammee2522@gmail.com
087-6900443
ID LINE : 0873872696

คุณนินิว

newnaka_jjp@hotmail.com
088-2892369,087-5970137
ID LINE:0875970137

คุณแซน

sand_orange@hotmail.com
089-788-4763
ID LINE : Sand_orange

คุณสโนวไวท์

t_idarat33@hotmail.com
088-7583752
ID LINE: TIDARATKAKA

คุณแอน(ประชาสัมพันธ์)

chatwadee.srl@gmail.com
096-8066565,088-2892253
ID LINE:0914033557

คุณปุ้ม

pum_ka18@hotmail.com
084-7367225
ID LINE: kanita.k

คุณนัท

nut_nut33@outlook.com
088-2740420
ID LINE : nut-nutty-

คุณอ้อม

prapaporn1811@gmail.com
083-068-8621
ID LINE : aomsweetlady

คุณเตย

teay2709@gmail.com
0809326967
ID LINE : teay27

คุณษา

lucksa1@hotmail.co.th
088-2740421
ID LINE:0909847488

INTERNATIONAL
SALES CONTACT:
MRS. KIM

kimhovy_k@hotmail.com
081-5783278,02-0902219
ID LINE : kiim.msp
ฝ่ายขายกลาง

piboon@jjpsupply.com

081-6393655
กรุณาเลือกส่ง
เพียงอีเมล์เดียว
JENOPTIK เครื่องมือวัด Roughness and contour..
JENOPTIK เครื่องทดสอบความเรียบผิวแบบพกพา Roughness and contour


HOMMEL-ETAMIC W5

HOMMEL-ETAMIC W5 is a powerful roughness meter for surface roughness measurement and handling is very easy and intuitive for a user in the shop floor. Portable and battery supplied device is compact and light in design for every day using.

 • roughness meter, class accuracy 1 according to DIN 4772
 • large color display including tolerance evaluation
 • 5 measuring programs
 • memory for maximum 100 profiles 10 000 measurement values
 • T1E/T3E probes – compatible with all HOMMEL-ETAMIC probes
 • probe protection with LED lighting
 • optional P5 printer with wireless connection to basic unit via Bluetooth

Evaluated parameters

DIN EN ISO 4287DIN EN ISO 4287: Ra, Rz, Rmax, Rt, Rq, RSm, Rmr(c), RSK
DIN EN ISO 13565:Rk, Rpk, Rvk, Mr1,Mr2, A1, A2
MOTIF ISO 12085R, Rx, AR
ASME B46Rp, Rpm
JIS B601Rz-JIS, Ry (odpovídá Rz), tp (odpovídá Rmr)
DIN EN 10049RPc
Daimler DB N 31007R3z
Hommel-EtamicV0
maximum traverse length Lt:up to 17,5 mm
traverse length according to ISO/JIS:1,5 / 4,8 / 15 mm
>0,64 / 3,2 / 16 / mm
free adjustable cut-off:0,25 / 0,8 / 2,5 mm
measurement range/resolution:320 µm (-210/+110) / 0,01 µm
traverse speed:0,15 / 0,5 / 1/ mm/sec, return speed 3 mm/sec
filters:Phase-correct profile filter (Gauss) according to DIN EN ISO 11562
Double Gauss filter according to ISO 13565-1
Ls (λs) – short wave profile filter according to DIN ISO 3274
Robust Gauss filter according ISO 16610-31
accuracy class 1 (± 5 %) DIN 4772
selectable µm / inch
battery: Li-Ion battery, 800 measurement cycles
input: 100V to 240 VAC, charging time: 4 h

USB, Bluetooth interface

Scope of delivery

 • basic unit W5
 • T1E probe (2 µm, angle 90°)
 • mains adapter/charger
 • built-in Li-Ion battery
 • USB cable
 • probe cover
 • factory calibration certificate
 • operation instructions
 • protection case

HOMMEL-ETAMIC P5 printer

 • printing method: completely fixed thermal line
 • paper width: 57 mm
 • paper roll: max 31 mm
 • resolution: 8 points/mm, 384 points/line
 • printing speed: 50 mm/s, 16 lines/s
 • printed information: measuring conditions, parameters, surface roughness profile
 • interface: Bluetooth
 • input 100 V to 240 V
^ Back to Top

ค้นหาสินค้า

VIDEO NEW UPDATE