คุณแอน

asulawann@hotmail.com
094-892-2466
ID LINE : sulawan26

คุณมิ้งค์(ประชาสัมพันธ์)

atchara.jp09@gmail.com
092-455-4525
ID LINE : me-miki

คุณอุ้ม

aum20092009
@windowslive.com

088-7583745
ID LINE : 0628238718

คุณโน๊ต

tokyosunset@gmail.com
094-197-4644
ID LINE : nottosan

คุณออย

sumonta_oil@hotmail.com
092-914-4422
ID LINE : oiljjpp

คุณแหม่ม

mammee2522@gmail.com
094-9955696
ID LINE : 0873872696

คุณนินิว

newnaka_jjp@hotmail.com
088-2892369,099-4541449
ID LINE:0875970137

คุณแอน

chatwadee.srl@gmail.com
088-2892253,096-1565393
ID LINE:0914033557

คุณปุ้ม

pum_ka18@hotmail.com
093-3992566
ID LINE: kanita.k

คุณนัท

nut_nut33@outlook.com
088-2740420
ID LINE : nut-nutty-

คุณโจ้

Joepongphanit@gmail.com​
095-545-6149
ID LINE: jjoefa

คุณแอน

ann_amari@hotmail.com
065-641-4247
ID LINE : anamr.n

คุณแนน

nanny_jjp@hotmail.com
080-585-4546
ID : nanny-tiger

คุณสแน๊ป

Snapnap.jjp@gmail.com
094-424-6252
ID LINE : Snapnap.

(ฝ่ายขายกลาง)

piboon@jjpsupply.com
095-126-9999
ID LINE : @jjpsupply
ฝ่ายขายกลาง

piboon@jjpsupply.com

ID LINE : @jjpsupply
กรุณาเลือกส่ง
เพียงอีเมล์เดียว
SHARP PLC

Items Code

Items Name

Kind of Product

Base UOM

JW-311CUS

"SHARP"PLC for large/medium-scale control JW-311CUS

ทั่วไป

ชิ้น

JW-312CUS

"SHARP"PLC for large/medium-scale controlJW-312CUS

ทั่วไป

ชิ้น

JW-321CUS

"SHARP"PLC for large/medium-scale controlJW-321CUS

ทั่วไป

ชิ้น

W-322CUS

"SHARP"PLC for large/medium-scale control-322CUS

ทั่วไป

ชิ้น

JW-331CUS

"SHARP"PLC for large/medium-scale control JW-331CUS

ทั่วไป

ชิ้น

JW-332CUS

"SHARP"PLC for large/medium-scale control JW-332CUS

ทั่วไป

ชิ้น

JW-341CUS

"SHARP"PLC for large/medium-scale control JW-341CUS

ทั่วไป

ชิ้น

JW-342CUS

"SHARP"PLC for large/medium-scale control JW-342CUS

ทั่วไป

ชิ้น

JW-352CUS

"SHARP"PLC for large/medium-scale control JW-352CUS

ทั่วไป

ชิ้น

JW-362CUS

"SHARP"PLC for large/medium-scale control JW-362CUS

ทั่วไป

ชิ้น

JW-50CUH

"SHARP"PLC for large/medium-scale control JW-50CUH

ทั่วไป

ชิ้น

JW-70CUH

"SHARP"PLC for large/medium-scale control JW-70CUH

ทั่วไป

ชิ้น

JW-100CUH

"SHARP"PLC for large/medium-scale control JW-100CUH

ทั่วไป

ชิ้น

JW-31CUS1

"SHARP"PLC for large/medium-scale control JW-31CUS1

ทั่วไป

ชิ้น

JW-32CUS1

"SHARP"PLC for large/medium-scale control JW-32CUS1

ทั่วไป

ชิ้น

JW-33CUS1

"SHARP"PLC for large/medium-scale control JW-33CUS1

ทั่วไป

ชิ้น

JW-33CUS2

"SHARP"PLC for large/medium-scale control JW-311CUS

ทั่วไป

ชิ้น

JW-33CUS3

"SHARP"PLC for large/medium-scale control JW-33CUS3

ทั่วไป

ชิ้น

Z-311J

"SHARP" Board type PLC  Z-311J

ทั่วไป

ชิ้น

Z-312J

"SHARP" Board type PLC Z-312J

ทั่วไป

ชิ้น

Z-511J

"SHARP" Board type PLC Z-511J

ทั่วไป

ชิ้น

Z-512J

"SHARP" Board type PLC Z-512J

ทั่วไป

ชิ้น

JW-300SP

"SHARP" PLC Ladder logic programming software JW-300SP

ทั่วไป

ชิ้น

JW-100SP

"SHARP" PLC Ladder logic programming software JW-100SP

ทั่วไป

ชิ้น

JW-100UA

"SHARP"PLC Communication adapter JW-100UA

ทั่วไป

ชิ้น

JW-15PG

"SHARP"PLC Hand-held programmer JW-15PG

ทั่วไป

ชิ้น

JW-21CU

"SHARP" Programmable Logic Controllers JW-21CU

ทั่วไป

ชิ้น

JW-22CU

"SHARP" Programmable Logic Controllers JW-22CU

ทั่วไป

ชิ้น

JW-21MA

"SHARP" Programmable Logic Controllers JW-21MA

ทั่วไป

ชิ้น

JW-22MA

"SHARP" Programmable Logic Controllers JW-22MA

ทั่วไป

ชิ้น

JW-21MO

"SHARP" Programmable Logic Controllers Basic configuration JW-21MO

ทั่วไป

ชิ้น

JW-21ME

"SHARP" Programmable Logic Controllers Basic configuration JW-21ME

ทั่วไป

ชิ้น

JW-301PU

"SHARP" Programmable Logic Controllers Basic configuration JW-301PU

ทั่วไป

ชิ้น

JW-22PU

"SHARP" Programmable Logic Controllers Basic configuration JW-22PU

ทั่วไป

ชิ้น

JW-34KB

"SHARP" Programmable Logic Controllers Basic configuration JW-34KB

ทั่วไป

ชิ้น

JW-36KB

"SHARP" Programmable Logic Controllers Basic configuration JW-36KB

ทั่วไป

ชิ้น

JW-38KB

"SHARP" Programmable Logic Controllers Basic configuration JW-38KB

ทั่วไป

ชิ้น

JW-24KB

"SHARP" Programmable Logic Controllers Basic configuration JW-24KB

ทั่วไป

ชิ้น

JW-26KB

"SHARP" Programmable Logic Controllers Basic configuration JW-26KB

ทั่วไป

ชิ้น

JW-28KB

"SHARP" Programmable Logic Controllers Basic configuration JW-28KB

ทั่วไป

ชิ้น

JW-34ZB

"SHARP" Programmable Logic Controllers Basic configuration JW-34ZB

ทั่วไป

ชิ้น

JW-36ZB

"SHARP" Programmable Logic Controllers Basic configuration JW-36ZB

ทั่วไป

ชิ้น

JW-36ZB

"SHARP" Programmable Logic Controllers Basic configuration JW-38ZB

ทั่วไป

ชิ้น

JW-203EC

"SHARP" Programmable Logic Controllers Basic configuration JW-203EC

ทั่วไป

ชิ้น

JW-207EC

"SHARP" Programmable Logic Controllers Basic configuration JW-203EC

ทั่วไป

ชิ้น

JW-22EC

"SHARP" Programmable Logic Controllers Basic configuration JW-22EC

ทั่วไป

ชิ้น

JW-25EC

"SHARP" Programmable Logic Controllers Basic configuration JW-25EC

 

ทั่วไป

ชิ้น

JW-210EC

"SHARP" Programmable Logic Controllers Basic configuration JW-210EC

ทั่วไป

ชิ้น

JW-211NA

"SHARP" Programmable Logic Controllers Basic configuration JW-211NA

ทั่วไป

ชิ้น

JW-212NA

"SHARP" Programmable Logic Controllers Basic configuration JW-212NA

ทั่วไป

ชิ้น

JW-214NA

"SHARP" Programmable Logic Controllers Basic configuration JW-214NA

ทั่วไป

ชิ้น

JW-234N

"SHARP" Programmable Logic Controllers Basic configuration JW-234N

ทั่วไป

ชิ้น

JW-204SA

"SHARP" Programmable Logic Controllers Basic configuration JW-204SA

ทั่วไป

ชิ้น

JW-212SA

"SHARP" Programmable Logic Controllers Basic I/O module JW-212SA

ทั่วไป

ชิ้น

JW-213SA

"SHARP" Programmable Logic Controllers Basic I/O module JW-213SA

ทั่วไป

ชิ้น

JW-214SA

"SHARP" Programmable Logic Controllers Basic I/O module JW-214SA

ทั่วไป

ชิ้น

JW-215SA

"SHARP" Programmable Logic Controllers Basic I/O module JW-215SA

ทั่วไป

ชิ้น

JW-232S

"SHARP" Programmable Logic Controllers Basic I/O module JW-232S

ทั่วไป

ชิ้น

JW-232M

"SHARP" Programmable Logic Controllers Basic I/O module JW-232M

ทั่วไป

ชิ้น

JW-24AD

"SHARP" Programmable Logic Controllers Special I/O module JW-24AD

ทั่วไป

ชิ้น

JW-22DA

"SHARP" Programmable Logic Controllers Special I/O module JW-22DA

ทั่วไป

ชิ้น

JW-21HC

"SHARP" Programmable Logic Controllers Special I/O module JW-21HC

 

 

 

ทั่วไป

ชิ้น

JW-22HC

"SHARP" Programmable Logic Controllers Special I/O module JW-22HC

 

ทั่วไป

ชิ้น

JW-21SU

"SHARP" Programmable Logic Controllers Special I/O module JW-21SU

 

ทั่วไป

ชิ้น

JW-21SU

"SHARP" Programmable Logic Controllers Special I/O module JW-21SU

 

ทั่วไป

ชิ้น

JW-21PS

"SHARP" Programmable Logic Controllers Special I/O module JW-21PS

ทั่วไป

ชิ้น

JW-264N

"SHARP" Programmable Logic Controllers Special I/O module JW-264N

ทั่วไป

ชิ้น

JW-262S

"SHARP" Programmable Logic Controllers Special I/O module JW-262S

 

ทั่วไป

ชิ้น

JW-21CM

"SHARP" Programmable Logic Controllers  I/O link master module JW-21CM

ทั่วไป

ชิ้น

JW-23LMH

"SHARP" Programmable Logic Controllers  I/O link master module JW-23LMH

ทั่วไป

ชิ้น

JW-300CM

"SHARP" Programmable Logic Controllers  I/O link master module JW-300CM

ทั่วไป

ชิ้น

 

 

 

 

JW-20DN2

"SHARP" Programmable Logic Controllers  I/O link master module JW-20DN2

ทั่วไป

ชิ้น

 

 

 

 

JW-22SU

"SHARP" Programmable Logic Controllers  I/O link master module JW-22SU

ทั่วไป

ชิ้น

 

 

 

 

JW-15PG

"SHARP" Programmable Logic Controllers  Hand-held programmer JW-15PG

ทั่วไป

ชิ้น

 

 

 

 

JW-21RS

"SHARP" Programmable Logic Controllers  Remote I/O slave module JW-21RS

ทั่วไป

ชิ้น

 

 

 

 

Z-101HE

"SHARP" Programmable Logic Controllers  RS232/RS422A converter  Z-101HE

ทั่วไป

ชิ้น

 

 

 

 

JW-300SP

"SHARP" Programmable Logic Controllers  Ladder logic programming software  JW-300SP

ทั่วไป

ชิ้น

 

 

 

 

JW-100SP

"SHARP" Programmable Logic Controllers  Ladder logic programming software  JW-100SP

ทั่วไป

ชิ้น

 

 

 

 

JW-100UA

"SHARP" Programmable Logic Communication adapter JW-100UA

ทั่วไป

ชิ้น

 

 

 

 

JW-22KC

"SHARP" Programmable Logic Communication PG connection cable JW-22KC

ทั่วไป

ชิ้น

 

 

 

 

JW-24KC

"SHARP" Programmable Logic Communication PG connection cable JW-24KC

ทั่วไป

ชิ้น

 

 

 

 

^ Back to Top

ค้นหาสินค้า

VIDEO NEW UPDATE