คุณแอน

asulawann@hotmail.com
094-892-2466
ID LINE : sulawan26

คุณมิ้งค์(ประชาสัมพันธ์)

atchara.jp09@gmail.com
092-455-4525
ID LINE : me-miki

คุณอุ้ม

aum20092009
@windowslive.com

088-7583745
ID LINE : 0628238718

คุณโน๊ต

tokyosunset@gmail.com
094-197-4644
ID LINE : nottosan

คุณออย

sumonta_oil@hotmail.com
092-914-4422
ID LINE : oiljjpp

คุณแหม่ม

mammee2522@gmail.com
094-9955696
ID LINE : 0873872696

คุณนินิว

newnaka_jjp@hotmail.com
088-2892369,099-4541449
ID LINE:0875970137

คุณแอน

chatwadee.srl@gmail.com
088-2892253,096-1565393
ID LINE:0914033557

คุณปุ้ม

pum_ka18@hotmail.com
093-3992566
ID LINE: kanita.k

คุณนัท

nut_nut33@outlook.com
088-2740420
ID LINE : nut-nutty-

คุณโจ้

Joepongphanit@gmail.com​
095-545-6149
ID LINE: jjoefa

คุณนัท

nutthawadee1996
@hotmail.com

096-365-5435
ID LINE : nutsuiii

คุณแอน

ann_amari@hotmail.com
065-641-4247
ID LINE : anamr.n

คุณจ๋อมแจ๋ม

jomjam@jjpsupply.com
095-5466355
ID LINE:pt270831191128

คุณเนะ

nae.saracha@outlook.com
095-5611669
ID LINE : sarachanernest

คุณแนน

nanny_jjp@hotmail.com
080-585-4546
ID : nanny-tiger

คุณสแน๊ป

Snapnap.jjp@gmail.com
094-424-6252
ID LINE : Snapnap.

คุณทราย

chayapa.0339@gmail.com
094-442-2215
ID : supalak.2203

ผึ้ง

prapapan.np@gmail.com
099-461-5415
ID LINE : senneenp.

คุณบอส
(ฝ่ายขายกลาง)

piboon@jjpsupply.com
095-126-9999
ID LINE : @jjpsupply
ฝ่ายขายกลาง

piboon@jjpsupply.com

ID LINE : @jjpsupply
กรุณาเลือกส่ง
เพียงอีเมล์เดียว
Category >> SAFETY PRODUCT (อุปกรณ์เซฟตี้) >> รถเข็นและพาเลท
รถเข็นและพาเลท


Items Code

Items Name

Product

BaseUOM

300

รถเข็นอุปกรณ์ทำความสะอาด รุ่น 300 ขนาด 50 X 100 x 86 ซม.

 รถเข็นอุปกรณ์ทำความสะอาด รุ่น 300 ขนาด 50 X 100 x 86 ซม.

คัน

301 A

รถเข็น สำหรับแม่บ้าน รุ่น301 A ขนาด 51 x 114 x 97 ซม.

 รถเข็น สำหรับแม่บ้าน รุ่น301 A ขนาด 51 x 114 x 97 ซม.

คัน

 

รถเข็นสำหรับทำความสะอาดพื้น ขนาด 54 x 44 x 47 C.M.

 รถเข็นสำหรับทำความสะอาดพื้น ขนาด 54 x 44 x 47 C.M.

คัน

301PL

รถเข็นถุงพลาสติก รุ่น 301 PL ขนาด 47 X 90 เซนติเมตร

 รถเข็นถุงพลาสติก รุ่น 301	 PL ขนาด 47 X 90 เซนติเมตร

คัน

304

รถเข็นแสตนเลส แบบชั้นเดียว รุ่น 304 ขนาด 60 X 90 X 86 เซนติเมตร

 รถเข็นแสตนเลส แบบชั้นเดียว รุ่น 304 ขนาด 60 X 90 X 86 เซนติเมตร

คัน

305

รถเข็นแสตนเลส แบบแขนพับได้ รุ่น305 ขนาด 60 X 90 X 86 เซนติเมตร

 รถเข็นแสตนเลส แบบแขนพับได้ รุ่น305 ขนาด 60 X 90 X 86 เซนติเมตร

คัน

306

รถเข็นอเนกประสงค์ รุ่น306 ขนาด 50 x 62 x 85 เซนติเมตร

 รถเข็นอเนกประสงค์ รุ่น306 ขนาด 50 x 62 x 85 เซนติเมตร

คัน

433

รถเข็นเอนกประสงค์ รุ่น433 ขนาด 60 X 90 X 86 C.M.

 รถเข็นเอนกประสงค์ รุ่น433 ขนาด 60 X 90 X 86 C.M.

คัน

308

รถเข็นของทั่วไป รุ่น308 ขนาด 60 x 90 x 86 เซนติเมตร

 รถเข็นของทั่วไป รุ่น308 ขนาด 60 x 90 x 86 เซนติเมตร

คัน

301C

รถเข็นทำความสะอาด 301 C ขนาด 45 x 115 x 97 C.M.

 รถเข็นทำความสะอาด 301 C ขนาด 45 x 115 x 97 C.M.

คัน

307

รถเข็นถาดวางแก้ว รุ่น307 ขนาด 51 X 60 X 85 เซนติเมตร

 รถเข็นถาดวางแก้ว รุ่น307 ขนาด 51 X 60 X 85 เซนติเมตร

คัน

801

รถเข็นเอกสาร รุ่น 801 ขนาด 61 x 91 x 86 C.M.

 รถเข็นเอกสาร รุ่น 801 ขนาด 61 x 91 x 86 C.M.

คัน

811

รถเข็นชอปปิ้ง รุ่น 811 ขนาด 99.5 x 59.5 x 102 C.M.

 รถเข็นชอปปิ้ง รุ่น 811 ขนาด 99.5 x 59.5 x 102 C.M.

คัน

218

รถเข็นบันได รุ่น218 ขนาด 380 x 200 x 100 C.M.

 รถเข็นบันได รุ่น218 ขนาด 380 x 200 x 100 C.M.

คัน

210

รถเข็นบันได รุ่น 210 ขนาด 280 x 170 x 70 C.M.

 รถเข็นบันได  รุ่น 210 ขนาด 280 x 170 x 70 C.M.

คัน

211

รถเข็นบันได รุ่น211 ขนาด 280 x 170 x 70 C.M.

 รถเข็นบันได  รุ่น211 ขนาด 280 x 170 x 70 C.M.

คัน

212

รถเข็นบันได รุ่น212 ขนาด 230 x 122 x 65 C.M.

 รถเข็นบันได  รุ่น212 ขนาด 230 x 122 x 65 C.M.

คัน

215

รถเข็นบันได รุ่น215 ขนาด 330 x 140 x 122 C.M.

 รถเข็นบันได  รุ่น215 ขนาด 330 x 140 x 122 C.M.

คัน

214

รถเข็นบันได รุ่น214 ขนาด 170 x 77.5 x 65 C.M.

 รถเข็นบันได รุ่น214 ขนาด 170 x 77.5 x 65 C.M.

คัน

203

รถเข็นบันได แบบ 3 ขั้น รุ่น203 ขนาด 50 x 70 x 70 C.M.

 รถเข็นบันได แบบ 3 ขั้น รุ่น203 ขนาด 50 x 70 x 70 C.M.

คัน

212AS

รถเข็นบันได รุ่น212AS ขนาด 280 x 150 x 80 C.M

 รถเข็นบันได รุ่น212AS ขนาด 280 x 150 x 80 C.M

คัน

216

รถเข็นบันได รุ่น216 ขนาด 280 x 140 x 120 C.M.

 รถเข็นบันได รุ่น216 ขนาด 280 x 140 x 120 C.M.

คัน

217

รถเข็นบันได รุ่น217 ขนาด 380 x 120 x 120 C.M.

 รถเข็นบันได  รุ่น217 ขนาด 380 x 120 x 120 C.M.

คัน

912

พาเลทสแตนเลส รุ่น912/912A ขนาด100 x 120 x 15 C.M.

 พาเลทสแตนเลส รุ่น912/912A ขนาด100 x 120 x 15 C.M.

คัน

918

พาเลท รุ่น 918 ขนาด 100 x 120 x 15 C.M.

 พาเลท รุ่น 918 ขนาด	100 x 120 x 15 C.M.

คัน

919

พาเลท รุ่น 919 ขนาด 100 x 120 x 80 C.M.

 พาเลท รุ่น 919 ขนาด 100 x 120 x 80 C.M.

คัน

920

พาเลท รุ่น920 ขนาด100 x 120 x 50 C.M.

 พาเลท รุ่น920 ขนาด100 x 120 x 50 C.M.

คัน

436

รถเข็นเหล็ก รุ่น 436 ขนาด 80x100x98 เซนติเมตร

 รถเข็นเหล็ก รุ่น 436 ขนาด 80x100x98 เซนติเมตร

คัน

102

รถเข็นเครื่องมือช่าง รุ่น102 ขนาด 45 x 70 x 95 C.M.

 รถเข็นเครื่องมือช่าง รุ่น102 ขนาด 45 x 70 x 95 C.M.

คัน

105

รถเข็นเครื่องมือช่าง รุ่น105 ขนาด 70 x 45 x 90 C.M.

 รถเข็นเครื่องมือช่าง รุ่น105 ขนาด 70 x 45 x 90 C.M.


คัน

103

รถเข็นเครื่องมือช่าง รุ่น103 ขนาด 45 x 70 x 95 C.M.

รถเข็นเครื่องมือช่าง รุ่น103 ขนาด 45 x 70 x 95 C.M.


คัน

106

รถเข็นเครื่องมือช่างแบบ 3 ชั้น รุ่น106 ขนาด 70 x 45 x 90 C.M.

รถเข็นเครื่องมือช่างแบบ 3 ชั้น รุ่น106 ขนาด 70 x 45 x 90 C.M.

คัน

107

รถเข็นเครื่องมือช่าง รุ่น107 ขนาด 45 x 70 x 86 C.M.

รถเข็นเครื่องมือช่าง รุ่น107 ขนาด 45 x 70 x 86 C.M.


คัน

900

พาเลทเหล็ก รุ่น 900 ขนาด 100 x 120 x 100 C.M.

 พาเลทเหล็ก รุ่น 900 ขนาด	100 x 120 x 100 C.M.

คัน

901

พาเลท รุ่น 901 ขนาด100 x 120 x 65 C.M.

 พาเลท รุ่น 901 ขนาด100 x 120 x 65 C.M.

คัน

902

พาเลท รุ่น 902 ขนาด100 x 120 x 85 C.M.

 พาเลท รุ่น 902 ขนาด100 x 120 x 85 C.M.

คัน

903

พาเลทชนิดชุบซิงค์ รุ่น 903 ขนาด100 x 80 x 72 C.M.

 พาเลทชนิดชุบซิงค์ รุ่น 903 ขนาด100 x 80 x 72 C.M.

คัน

910

พาเลท สแตนเลส รุ่น 910 ขนาด100 x 120 x 80 C.M.

 พาเลท สแตนเลส รุ่น 910 ขนาด100 x 120 x 80 C.M.

คัน

911

พาเลทสแตนเลส รุ่น 911 ขนาด 100 x 120 x 15 C.M.

 พาเลทสแตนเลส รุ่น 911 ขนาด 100 x 120 x 15 C.M.

คัน

914

พาเลทสแตนเลส รุ่น 914 ขนาด 100 x 120 x 15 C.M.

 พาเลทสแตนเลส รุ่น 914 ขนาด 100 x 120 x 15 C.M.

คัน

915

พาเลทเหล็ก รุ่น 915 ขนาด 100 x 120 x 15 C.M.

 พาเลทเหล็ก รุ่น 915 ขนาด	100 x 120 x 15 C.M.

คัน

916

พาเลท รุ่น 916 ขนาด100 x 120 x 15 C.M.

 พาเลท รุ่น 916 ขนาด100 x 120 x 15 C.M.

คัน

 

 

 

 


 

^ Back to Top

ค้นหาสินค้า

VIDEO NEW UPDATE