คุณแอน

asulawann@hotmail.com
094-892-2466
ID LINE : sulawan26

คุณมิ้งค์(ประชาสัมพันธ์)

atchara.jp09@gmail.com
092-455-4525
ID LINE : me-miki

คุณปุ๋ย

puipui.jjp@gmail.com
095-1291111,095-5466355
ID LINE:pt270831191128

คุณกิ๊ก

kik.jjpsupply@gmail.com
094-992-6662
ID LINE : kikha5

คุณอุ้ม

aum20092009
@windowslive.com

088-7583745
ID LINE : 0628238718

คุณโน๊ต

tokyosunset@gmail.com
094-197-4644
ID LINE : nottosan

คุณออย

sumonta_oil@hotmail.com
092-914-4422
ID LINE : oiljjpp

คุณแหม่ม

mammee2522@gmail.com
094-9955696
ID LINE : 0873872696

คุณนินิว

newnaka_jjp@hotmail.com
088-2892369,099-4541449
ID LINE:0875970137

คุณแอน

chatwadee.srl@gmail.com
088-2892253,096-1565393
ID LINE:0914033557

คุณปุ้ม

pum_ka18@hotmail.com
093-3992566
ID LINE: kanita.k

คุณนัท

nut_nut33@outlook.com
088-2740420
ID LINE : nut-nutty-

คุณเตย

teay2709@gmail.com
096-416-5926
ID LINE : teay27

คุณโจ้

Joepongphanit@gmail.com​
095-545-6149
ID LINE: jjoefa

คุณษา

lucksa1@hotmail.co.th
088-2740421
ID LINE:0909847488

คุณนัท

nutthawadee1996
@hotmail.com

096-365-5435
ID LINE : nutsuiii

คุณแอน

ann_amari@hotmail.com
065-641-4247
ID LINE : anamr.n

คุณจ๋อมแจ๋ม

jomjam@jjpsupply.com
095-1291111,095-5466355
ID LINE:pt270831191128

คุณเนะ

nae.saracha@outlook.com
098-5637411
ID LINE : sarachanernest

คุณแนน

nanny_jjp@hotmail.com
080-585-4546
ID : nanny-tiger

คุณสแน๊ป

Snapnap.jjp@gmail.com
093-698-7932
ID LINE : Snapnap.

คุณโบว์

waranyaa18@hotmail.com
087-565-9586
ID : spongbo.

คุณทราย

chayapa.0339@gmail.com
065-381-7703
ID : supalak.2203

คุณบอส
(ฝ่ายขายกลาง)

piboon@jjpsupply.com
095-126-9999
ID LINE : @jjpsupply
ฝ่ายขายกลาง

piboon@jjpsupply.com

ID LINE : @jjpsupply
กรุณาเลือกส่ง
เพียงอีเมล์เดียว
TSK

 

               Items Code

Items Name

Product

Base UOM

SH41-3200-3K

Super heater รุ่นSH41 ความจุ3kW 2.5ลบ.ม./นาที เครื่อง

SH41-3200-4K

 Super heater รุ่นSH41 ความจุ4kW 2.5ลบ.ม./นาที

เครื่อง

SH51-3200-6K

Super heater รุ่นSH51 ความจุ6kW 2.2ลบ.ม./นาที

เครื่อง

SH51-3200-8K

Super heater รุ่นSH51 ความจุ8kW 2.2ลบ.ม./นาที

เครื่อง

SH61-3200-10K

Super heaterรุ่นSH61 ความจุ10kW2.0ลบ.ม./นาที

เครื่อง

SH61-3200-12K

Super heaterรุ่นSH61 ความจุ12kW2.0ลบ.ม./นาที

เครื่อง

SH71-3200-15K-40A

Super heaterรุ่นSH71 ความจุ15kW4.0ลบ.ม./นาที

เครื่อง

SH71-3200-20K-40A

Super heaterรุ่นSH71 ความจุ20kW4.0ลบ.ม./นาที

เครื่อง

X-3MS

Electric hot-air mold dryer 30kW 20.1m3/min

เครื่อง

X-4MS

Electric hot-air mold dryer 45kW 30.1m3/min

เครื่อง

X-5MS

Electric hot-air mold dryer 60kW 30m3/min

เครื่อง

X-5FD

Electric hot-air mold dryer 60kW 30m3/min

เครื่อง

TRT20A

High efficient auto-temp.controller for B-type 5kW

เครื่อง

TRT51A

High efficient auto-temp.controller forB-type 15kW

เครื่อง

TRT101A

High efficient auto-temp.controller forB-type 30kW

เครื่อง

TSK-24P 3200-3C-04PY-LB

TSK Middle pressure hot-air generator 3kW

ทั่วไป

เครื่อง

TSK-24P 3200-5C-04PY-LB

TSK Middle pressure hot-air generator 5kW

ทั่วไป

เครื่อง

TSK-24P 3200-7.5C-04PY-LB

TSK Middle pressure hot-air generator 7.5kW

ทั่วไป

เครื่อง

TSK-56P 3200-9C-1.5PY-LB

TSK Middle pressure hot-air generator 9kW

ทั่วไป

เครื่อง

TSK-56P 3200-12.5C-1.5PY-LB

TSK Middle pressure hot-air generator 12.5kW

ทั่วไป

เครื่อง

TSK-72P 3200-15C-2.2PY-LB

TSK Middle pressure hot-air generator 15kW

ทั่วไป

เครื่อง

TSK-72P 3200-20C-2.2PY-LB

TSK Middle pressure hot-air generator 20kW

ทั่วไป

เครื่อง

25DS

TSK Blow nozzle1.0mm speed:100m/s length:100-300mm

ทั่วไป

ชิ้น

25DS

TSK Blow nozzle 1.0mm speed:65m/s length:100-400m

ทั่วไป

ชิ้น

25DS

TSK Blow nozzle 1.5mm speed:65m/s length:100-300m

ทั่วไป

ชิ้น

25DS

TSK Blow nozzle1.5mm speed:45m/s length:100-400mm

ทั่วไป

ชิ้น

38DS

TSK Blow nozzle1.0mm speed:100m/s length:300-600mm

ทั่วไป

ชิ้น

38DS

TSK Blow nozzle1.0mm speed:65m/s length:300-1000mm

ทั่วไป

ชิ้น

38DS

TSK Blow nozzle1.5mm speed:65m/s length:300-600mm

ทั่วไป

ชิ้น

38DS

TSK Blow nozzle1.5mm speed:45m/s length:300-1000mm

ทั่วไป

ชิ้น

50DS

TSKBlow nozzle1.0mm speed:100m/s length:600-1000mm

ทั่วไป

ชิ้น

50DS

TSKBlow nozzle1.0mm speed:65m/s length:600-1500mm

ทั่วไป

ชิ้น

50DS

TSKBlow nozzle1.5mm speed:65m/s length:600-1000mm

ทั่วไป

ชิ้น

50DS

TSKBlow nozzle1.5mm speed:45m/s length:600-1500mm

ทั่วไป

ชิ้น

50DS

TSKBlow nozzle2.0mm speed:50m/s length:600-1000mm

ทั่วไป

ชิ้น

50DS

TSKBlow nozzle2.0mm speed:35m/s length:600-1500mm

ทั่วไป

ชิ้น

65DS

Blow nozzle 1.0mm speed:100m/s length:1000-1500mm

ทั่วไป

ชิ้น

65DS

Blow nozzle 1.0mm speed:65m/s length:1000-2000mm

ทั่วไป

ชิ้น

65DS

Blow nozzle 1.5mm speed:65m/s length:1000-1500mm

ทั่วไป

ชิ้น

65DS

Blow nozzle 1.5mm speed:45m/s length:1000-2000mm

ทั่วไป

ชิ้น

65DS

Blow nozzle 2.0mm speed:50m/s length:1000-1500mm

ทั่วไป

ชิ้น

65DS

Blow nozzle 2.0mm speed:35m/s length:1000-2000mm

ทั่วไป

ชิ้น

PD1230-2.5

TSK Portable dryer PD-12 ความจุ:2500W

ทั่วไป

เครื่อง

PD1230-3.2

TSK Portable dryer PD-12 ความจุ:3200W

ทั่วไป

เครื่อง

4BW2+KSB-1500HT Controller TRT100A

TSK Block heater 4BW2+High-pressure Turbo-fan

ทั่วไป

เครื่อง

FH30

TSK Blower unit FH-series 0.28/0.42kW 50/60Hz

ทั่วไป

เครื่อง

FH40

TSK Blower unit FH-series 0.55/0.85kW 50/60Hz

ทั่วไป

เครื่อง

FH50

TSK Blower unit FH-series 1.3/1.9kW 50/60Hz

ทั่วไป

เครื่อง

FH60

TSK Blower unit FH-series 2.3kW/3.4kW 50/60Hz

ทั่วไป

เครื่อง

2BLS4

TSK Block heater รุ่น S ความจุ 40kW 16ลบ.ม./นาที

ทั่วไป

เครื่อง

2BLS5

TSK Block heater รุ่น S ความจุ 50kW 15ลบ.ม./นาที

ทั่วไป

เครื่อง

2BLS6

TSK Block heater รุ่น S ความจุ 60kW 14ลบ.ม./นาที

ทั่วไป

เครื่อง

4BS4

TSK Block heater รุ่น S ความจุ 60kW 39ลบ.ม./นาที

ทั่วไป

เครื่อง

4BS5

TSK Block heater รุ่น S ความจุ 75kW 36ลบ.ม./นาที

ทั่วไป

เครื่อง

4BS6

TSK Block heater รุ่น S ความจุ 90kW 33ลบ.ม./นาที

ทั่วไป

เครื่อง

8BS2

TSK Block heater รุ่น S ความจุ 40kW 100ลบ.ม./นาที

ทั่วไป

เครื่อง

8BS3

TSK Block heater รุ่น S ความจุ 60kW 86ลบ.ม./นาที

ทั่วไป

เครื่อง

8BS4

TSK Block heater รุ่น S ความจุ 80kW 78ลบ.ม./นาที

ทั่วไป

เครื่อง

8BS5

TSK Block heater รุ่น S ความจุ 100kW 72ลบ.ม./นาที

ทั่วไป

เครื่อง

8BS6

TSK Block heater รุ่น S ความจุ 120kW 66ลบ.ม./นาที

ทั่วไป

เครื่อง

12BS2

TSK Block heater รุ่น S ความจุ 60kW 159ลบ.ม./นาที

ทั่วไป

เครื่อง

12BS3

TSK Block heater รุ่น S ความจุ 90kW 137ลบ.ม./นาที

ทั่วไป

เครื่อง

12BS4

TSK Block heater รุ่นS ความจุ 120kW 123ลบ.ม./นาที

ทั่วไป

เครื่อง

12BS5

TSK Block heater รุ่นS ความจุ150kW 112ลบ.ม./นาที

ทั่วไป

เครื่อง

12BS6

TSK Block heater รุ่นS ความจุ180kW 104ลบ.ม./นาท ี

ทั่วไป

เครื่อง

18BS2

TSK Block heater รุ่นS ความจุ90kW 238ลบ.ม./นาท ี

ทั่วไป

เครื่อง

18BS3

TSK Block heater รุ่นS ความจุ135kW 205ลบ.ม./นาท ี

ทั่วไป

เครื่อง

18BS4

TSK Block heater รุ่นS ความจุ180kW 184ลบ.ม./นาท ี

ทั่วไป

เครื่อง

18BS5

TSK Block heater รุ่นS ความจุ225kW 168ลบ.ม./นาท ี

ทั่วไป

เครื่อง

18BS6

TSK Block heater รุ่นS ความจุ270kW 156ลบ.ม./นาท ี

ทั่วไป

เครื่อง

24BS2

TSK Block heater รุ่นS ความจุ90kW 318ลบ.ม./นาท ี

ทั่วไป

เครื่อง

24BS3

TSK Block heater รุ่นS ความจุ135kW 274ลบ.ม./นาท ี

ทั่วไป

เครื่อง

24BS4

TSK Block heater รุ่นS ความจุ180kW 246ลบ.ม./นาท ี

ทั่วไป

เครื่อง

24BS5

TSK Block heater รุ่นS ความจุ225kW 224ลบ.ม./นาท ี

ทั่วไป

เครื่อง

24BS6

TSK Block heater รุ่นS ความจุ270kW 208ลบ.ม./นาท ี

ทั่วไป

เครื่อง

2BLH4

TSK Block heater รุ่นH ความจุ 40kW 16ลบ.ม./นาที

ี ทั่วไป

เครื่อง

2BLH5

TSK Block heater รุ่นH ความจุ 50kW 15ลบ.ม./นาที

ทั่วไป

เครื่อง

2BLH6

TSK Block heater รุ่นH ความจุ 60kW 14ลบ.ม./นาที

ทั่วไป

เครื่อง

4BH4

TSK Block heater รุ่นH ความจุ 60kW 39ลบ.ม./นาที

ทั่วไป

เครื่อง

4BH5

TSK Block heater รุ่นH ความจุ 75kW 36ลบ.ม./นาที

ทั่วไป

เครื่อง

4BH6

TSK Block heater รุ่นH ความจุ 90kW 33ลบ.ม./นาที

ทั่วไป

เครื่อง

8BH2

TSK Block heater รุ่นH ความจุ 40kW 100ลบ.ม./นาที

ทั่วไป

เครื่อง

8BH3

TSK Block heater รุ่นH ความจุ 60kW 86ลบ.ม./นาที

ทั่วไป

เครื่อง

8BH4

TSK Block heater รุ่นH ความจุ 80kW 78ลบ.ม./นาที

ทั่วไป

เครื่อง

8BH5

TSK Block heater รุ่นH ความจุ 100kW 72ลบ.ม./นาที

ทั่วไป

เครื่อง

8BH6

TSK Block heater รุ่นH ความจุ 120kW 66ลบ.ม./นาที

ทั่วไป

เครื่อง

12BH2

TSK Block heater รุ่นH ความจุ 60kW 159ลบ.ม./นาที

ทั่วไป

เครื่อง

12BH3

TSK Block heater รุ่นH ความจุ 90kW 137ลบ.ม./นาที

ทั่วไป

เครื่อง

12BH4

TSK Block heater รุ่นH ความจุ 120kW 123ลบ.ม./นาที

ทั่วไป

เครื่อง

12BH5

TSK Block heater รุ่นH ความจุ 150kW 112ลบ.ม./นาที

ทั่วไป

เครื่อง

12BH6

TSK Block heater รุ่นH ความจุ 180kW 104ลบ.ม./นาที

ทั่วไป

เครื่อง

18BH2

TSK Block heater รุ่นH ความจุ 90kW 238ลบ.ม./นาที

ทั่วไป

เครื่อง

18BH3

TSK Block heater รุ่นH ความจุ 135kW 205ลบ.ม./นาที

ทั่วไป

เครื่อง

18BH4

TSK Block heater รุ่นH ความจุ 180kW 184ลบ.ม./นาที

ทั่วไป

เครื่อง

18BH5

TSK Block heater รุ่นH ความจุ 225kW 168ลบ.ม./นาที

ทั่วไป

เครื่อง

18BH6

TSK Block heater รุ่นH ความจุ 270kW 156ลบ.ม./นาที

ทั่วไป

เครื่อง

24BH2

TSK Block heater รุ่นH ความจุ 90kW 318ลบ.ม./นาที

ทั่วไป

เครื่อง

24BH3

TSK Block heater รุ่นH ความจุ 135kW 274ลบ.ม./นาที

ทั่วไป

เครื่อง

24BH4

TSK Block heater รุ่นH ความจุ 180kW 246ลบ.ม./นาที

ทั่วไป

เครื่อง

24BH5

TSK Block heater รุ่นH ความจุ 225kW 224ลบ.ม./นาที

ทั่วไป

เครื่อง

24BH6

TSK Block heater รุ่นH ความจุ 270kW 208ลบ.ม./นาที

ทั่วไป

เครื่อง

2BLW2

TSK Block heater รุ่นW ความจุ 20kW 21ลบ.ม./นาที

ทั่วไป

เครื่อง

2BLW3

TSK Block heater รุ่นW ความจุ 30kW 18ลบ.ม./นาที

ทั่วไป

เครื่อง

2BLW4

TSK Block heater รุ่นW ความจุ 40kW 16ลบ.ม./นาที

ทั่วไป

เครื่อง

2BLW5

TSK Block heater รุ่นW ความจุ 50kW 15ลบ.ม./นาที

ทั่วไป

เครื่อง

2BLW6

TSK Block heater รุ่นW ความจุ 60kW 14ลบ.ม./นาที

ทั่วไป

เครื่อง

4BW2

TSK Block heater รุ่นW ความจุ 30kW 50ลบ.ม./นาที

ทั่วไป

เครื่อง

4BW3

TSK Block heater รุ่นW ความจุ 45kW 43ลบ.ม./นาที

ทั่วไป

เครื่อง

4BW4

TSK Block heater รุ่นW ความจุ 60kW 39ลบ.ม./นาที

ทั่วไป

เครื่อง

4BW5

TSK Block heater รุ่นW ความจุ 75kW 36ลบ.ม./นาที

ทั่วไป

เครื่อง

4BW6

TSK Block heater รุ่นW ความจุ 90kW 33ลบ.ม./นาที

ทั่วไป

เครื่อง

8BW2

TSK Block heater รุ่นW ความจุ 40kW 100ลบ.ม./นาที

ทั่วไป

เครื่อง

8BW3

TSK Block heater รุ่นW ความจุ 60kW 86ลบ.ม./นาที

ทั่วไป

เครื่อง

8BW4

TSK Block heater รุ่นW ความจุ 80kW 78ลบ.ม./นาที

ทั่วไป

เครื่อง

8BW5

TSK Block heater รุ่นW ความจุ 100kW 72ลบ.ม./นาที

ทั่วไป

เครื่อง

8BW6

TSK Block heater รุ่นW ความจุ 120kW 66ลบ.ม./นาที

ทั่วไป

เครื่อง

12BW2

TSK Block heater รุ่นW ความจุ 60kW 159ลบ.ม./นาที

ทั่วไป

เครื่อง

12BW3

TSK Block heater รุ่นW ความจุ 90kW 137ลบ.ม./นาที

ทั่วไป

เครื่อง

12BW4

TSK Block heater รุ่นW ความจุ 120kW 123ลบ.ม./นาที

ทั่วไป

เครื่อง

12BW5

TSK Block heater รุ่นW ความจุ 150kW 112ลบ.ม./นาที

ทั่วไป

เครื่อง

12BW6

TSK Block heater รุ่นW ความจุ 180kW 104ลบ.ม./นาที

ทั่วไป

เครื่อง

18BW2

TSK Block heater รุ่นW ความจุ 90kW 238ลบ.ม./นาที

ทั่วไป

เครื่อง

18BW3

TSK Block heater รุ่นW ความจุ 135kW 205ลบ.ม./นาที

ทั่วไป

เครื่อง

18BW4

TSK Block heater รุ่นW ความจุ 180kW 184ลบ.ม./นาที

ทั่วไป

เครื่อง

18BW5

TSK Block heater รุ่นW ความจุ 225kW 168ลบ.ม./นาที

ทั่วไป

เครื่อง

18BW6

TSK Block heater รุ่นW ความจุ 270kW 156ลบ.ม./นาที

ทั่วไป

เครื่อง

24BW2

TSK Block heater รุ่นW ความจุ 90kW 318ลบ.ม./นาที

ทั่วไป

เครื่อง

24BW3

TSK Block heater รุ่นW ความจุ 135kW 274ลบ.ม./นาที

ทั่วไป

เครื่อง

24BW4

TSK Block heater รุ่นW ความจุ 180kW 246ลบ.ม./นาที

ทั่วไป

เครื่อง

24BW5

TSK Block heater รุ่นW ความจุ 225kW 224ลบ.ม./นาที

ทั่วไป

เครื่อง

24BW6

TSK Block heater รุ่นW ความจุ 270kW 208ลบ.ม./นาที

ทั่วไป

เครื่อง

TRC202

TSK Multi-controller

ทั่วไป

เครื่อง

XS-2A

TSK Electricity heater hot-air XS-series 1.5kW

ทั่วไป

เครื่อง

XS-2B

TSK Electricity heater hot-air XS-series 2.4kW

ทั่วไป

เครื่อง

XS-2C

TSK Electricity heater hot-air XS-series 3.8kW

ทั่วไป

เครื่อง

XS-3A

TSK Electricity heater hot-air XS-series 3kW

ทั่วไป

เครื่อง

XS-3B

TSK Electricity heater hot-air XS-series 5kW

ทั่วไป

เครื่อง

XS-3C

TSK Electricity heater hot-air XS-series 10kW

ทั่วไป

เครื่อง

XS-4A

TSK Electricity heater hot-air XS-series 4kW

ทั่วไป

เครื่อง

XS-4B

TSK Electricity heater hot-air XS-series 8kW

ทั่วไป

เครื่อง

XS-4C

TSK Electricity heater hot-air XS-series 12kW

ทั่วไป

เครื่อง

50PN

TSK-PN nozzle Standard 100mm - 1000mm

ทั่วไป

เครื่อง

65PN

TSK-PN nozzle Standard 300mm - 1500mm

ทั่วไป

เครื่อง

75PN

TSK-PN nozzle Standard 500mm - 2000mm

ทั่วไป

เครื่อง

TR31A

TSK Simple auto-temp. controller for B-type 7.5kW

ทั่วไป

เครื่อง

TR51A

TSK Simple auto-temp. controller for B-type 15kW

ทั่วไป

เครื่อง

TR81A

TSK Simple auto-temp. controller for B-type 20kW

ทั่วไป

เครื่อง

TR101A

TSK Simple auto-temp. controller for B-type 30kW

ทั่วไป

เครื่อง

TR151A

TSK Simple auto-temp. controller for B-type 45kW

ทั่วไป

เครื่อง

TRC501

TSK Aut-temp. controller for SHP40 and SHP50

ทั่วไป

เครื่อง

SL-3T

TSK Electricity heater hot-air SL-series 4kW

ทั่วไป

เครื่อง

SL-4T

TSK Electricity heater hot-air SL-series 5kW

ทั่วไป

เครื่อง

SL-6T

TSK Electricity heater hot-air SL-series 6kW

ทั่วไป

เครื่อง

PEN50

TSK Pen nozzle width:0.2mm length:50mm

ทั่วไป

ชิ้น

PEN75

TSK Pen nozzle width:0.2mm length:75mm

ทั่วไป

ชิ้น

PEN100

TSK Pen nozzle width:0.2mm length:100mm

ทั่วไป

ชิ้น

PEN125

TSK Pen nozzle width:0.2mm length:125mm

ทั่วไป

ชิ้น

PEN150

TSK Pen nozzle width:0.2mm length:150mm

ทั่วไป

ชิ้น

PEN175

TSK Pen nozzle width:0.2mm length:175mm

ทั่วไป

ชิ้น

PEN200

TSK Pen nozzle width:0.2mm length:200mm

ทั่วไป

ชิ้น

PEN250

TSK Pen nozzle width:0.2mm length:250mm

ทั่วไป

ชิ้น

PEN300

TSK Pen nozzle width:0.2mm length:300mm

ทั่วไป

ชิ้น

PEN50B

TSK Pen nozzle Oblique width:0.2mm length:50mm

ทั่วไป

ชิ้น

PEN75B

TSK Pen nozzle Oblique width:0.2mm length:75mm

ทั่วไป

ชิ้น

PEN100B

TSK Pen nozzle Oblique width:0.2mm length:100mm

ทั่วไป

ชิ้น

PEN125B

TSK Pen nozzle Oblique width:0.2mm length:125mm

ทั่วไป

ชิ้น

PEN150B

TSK Pen nozzle Oblique width:0.2mm length:150mm

ทั่วไป

ชิ้น

PEN175B

TSK Pen nozzle Oblique width:0.2mm length:175mm

ทั่วไป

ชิ้น

PEN200B

TSK Pen nozzle Oblique width:0.2mm length:200mm

ทั่วไป

ชิ้น

PEN250B

TSK Pen nozzle Oblique width:0.2mm length:250mm

ทั่วไป

ชิ้น

PEN300B

TSK Pen nozzle Oblique width:0.2mm length:300mm

ทั่วไป

ชิ้น

HAS-11

TSK Multi-dryer 1.4kW air volume:1.0/1.2m3/min

ทั่วไป

เครื่อง

HAS-21

TSK Multi-dryer 2.8kW air volume:1.2/1.5m3/min

ทั่วไป

เครื่อง

HAS-35

TSK Multi-dryer 3.7kW air volume:2.2/2.6m3/min

ทั่วไป

เครื่อง

HAS-35F

TSK Multi-dryer 3.7kW air volume:1.7/2.1m3/min

ทั่วไป

เครื่อง

HAS-42

TSK Multi-dryer 8kW air volume:4.3/5.0m3/min

ทั่วไป

เครื่อง

L360

TSK Shrink nozzle L-type LxWxH:360x70x70

ทั่วไป

เครื่อง

L300

TSK Shrink nozzle L-type LxWxH:300x100x70

ทั่วไป

เครื่อง

W200

TSK Shrink nozzle W-type LxWxH:200x200x70

ทั่วไป

เครื่อง

W150

TSK Shrink nozzle W-type LxWxH:125x150x200

ทั่วไป

เครื่อง

H300

TSK Shrink nozzle H-type LxWxH:120x120x300

ทั่วไป

เครื่อง

H250

TSK Shrink nozzle H-type LxWxH:120x120x250

ทั่วไป

เครื่อง

4BW6+YU-1500+Controller TC20

TSK Block heater 4BW6+YU-1500+TC20

ทั่วไป

เครื่อง

TCU8K-3200-3K

TSK Blower unit TCU-series Less than 8kW

ทั่วไป

เครื่อง

TCU8K-3200-4K

TSK Blower unit TCU-series Less than 8kW

ทั่วไป

เครื่อง

TCU8K-3200-6K

TSK Blower unit TCU-series Less than 8kW

ทั่วไป

เครื่อง

TCU8K-3200-8K

TSK Blower unit TCU-series Less than 8kW

ทั่วไป

เครื่อง

TCU12K-3200-10K

TSK Blower unit TCU-series Less than 12kW

ทั่วไป

เครื่อง

TCU12K-3200-12K

TSK Blower unit TCU-series Less than 12kW

ทั่วไป

เครื่อง

TCU20K-3200-15K

TSK Blower unit TCU-series Less than 20kW

ทั่วไป

เครื่อง

TCU20K-3200-20K

TSK Blower unit TCU-series Less than 20kW

ทั่วไป

เครื่อง

TSK-17B 3200-3-008Y

TSK Hot-air generator B-type series 3kW

ทั่วไป

เครื่อง

TSK-17B 3200-5-008Y

TSK Hot-air generator B-type series 5kW

ทั่วไป

เครื่อง

TSK-22B 3200-3-013YA-LB

TSK Hot-air generator B-type series 3kW

ทั่วไป

เครื่อง

TSK-22B 3200-5-013YA-LB

TSK Hot-air generator B-type series 5kW

ทั่วไป

เครื่อง

TSK-32B 3200-7.5-013YA-LB

TSK Hot-air generator B-type series 7.5kW

ทั่วไป

เครื่อง

TSK-42B 3200-8-025Y-LB

TSK Hot-air generator B-type series 8kW

ทั่วไป

เครื่อง

TSK-52B 3200-10-025Y-LB

TSK Hot-air generator B-type series 10kW

ทั่วไป

เครื่อง

TSK-52B 3200-15-025Y-LB

TSK Hot-air generator B-type series 15kW

ทั่วไป

เครื่อง

TSK-62B 3200-15-075Y-LB

TSK Hot-air generator B-type series 15kW

ทั่วไป

เครื่อง

TSK-72B 3200-20-075Y-LB

TSK Hot-air generator B-type series 20kW

ทั่วไป

เครื่อง

TSK-82B 3200-30-1.5Y-LB

TSK Hot-air generator B-type series 30kW

ทั่วไป

เครื่อง

TSK-92B 3200-35-2.2Y-LB

TSK Hot-air generator B-type series 35kW

ทั่วไป

เครื่อง

TSK-102B 3200-45-2.2Y-LB

TSK Hot-air generator B-type series 45kW

ทั่วไป

เครื่อง

TSK-122B 3200-60-3.7Y-LB

TSK Hot-air generator B-type series 60kW

ทั่วไป

เครื่อง

TSK-132B 3200-80-5.5Y-LB

TSK Hot-air generator B-type series 80kW

ทั่วไป

เครื่อง

TSK-22BP 3200-3-04PY-LB

TSK Hot-air generator B-type series 3kW

ทั่วไป

เครื่อง

TSK-22BP 3200-5-04PY-LB

TSK Hot-air generator B-type series 5kW

ทั่วไป

เครื่อง

TSK-22BP 3200-7.5-04PY-LB

TSK Hot-air generator B-type series 7.5kW

ทั่วไป

เครื่อง

TSK-56BP 3200-9-1.5PY-LB

TSK Hot-air generator B-type series 9kW

ทั่วไป

เครื่อง

TSK-56BP 3200-12.5-1.5PY-LB

TSK Hot-air generator B-type series 12.5kW

ทั่วไป

เครื่อง

TSK-72BP 3200-15-2.2PY-LB

TSK Hot-air generator B-type series 15kW

ทั่วไป

เครื่อง

TSK-72BP 3200-20-2.2PY-LB

TSK Hot-air generator B-type series 20kW

ทั่วไป

เครื่อง

TSK-42BS 3200-8-075SY-LB

TSK Hot-air generator B-type series 8kW

ทั่วไป

เครื่อง

TSK-52BS 3200-10-075SY-LB

TSK Hot-air generator B-type series 10kW

ทั่วไป

เครื่อง

TSK-52BS 3200-15-075SY-LB

TSK Hot-air generator B-type series 15kW

ทั่วไป

เครื่อง

TSK-62BS 3200-15-1.5SY-LB

TSK Hot-air generator B-type series 15kW

ทั่วไป

เครื่อง

TSK-72BS 3200-20-1.5SY-LB

TSK Hot-air generator B-type series 20kW

ทั่วไป

เครื่อง

TSK-82BS 3200-30-2.2SY-LB

TSK Hot-air generator B-type series 30kW

ทั่วไป

เครื่อง

SH01 1100-035K

TSK Spot heater 350W/ Single-phase 100V

ทั่วไป

เครื่อง

SH01 1100-055K

TSK Spot heater 550W/ Single-phase 100V

ทั่วไป

เครื่อง

SH01 1100-07K

TSK Spot heater 700W/ Single-phase 100V

ทั่วไป

เครื่อง

SH01 1200-055K

TSK Spot heater 550W/ Single-phase 200V

ทั่วไป

เครื่อง

SH11 1100-08K

TSK Spot heater 800W/ Single-phase 100V

ทั่วไป

เครื่อง

SH11 1200-06K

TSK Spot heater 600W/ Single-phase 200V

ทั่วไป

เครื่อง

SH11 1200-08K

TSK Spot heater 800W/ Single-phase 200V

ทั่วไป

เครื่อง

SH21 1200-1K

TSK Spot heater 1000W/ Single-phase 200V

ทั่วไป

เครื่อง

SH21 1200-1.2K

TSK Spot heater 1200W/ Single-phase 200V

ทั่วไป

เครื่อง

SH31 1200-1.5K

TSK Spot heater 1500W/ Single-phase 200V

ทั่วไป

เครื่อง

SH31 1200-2K

TSK Spot heater 2000W/ Single-phase 200V

ทั่วไป

เครื่อง

SH31 1200-2.5K

TSK Spot heater 2500W/ Single-phase 200V

ทั่วไป

เครื่อง

SH31 1200-3K

TSK Spot heater 3000W/ Single-phase 200V

ทั่วไป

เครื่อง

SHP40 3200-4.5K

TSK Spot heater 4.5kW/ 3-phase 200V

ทั่วไป

เครื่อง

SHP40 3200-6.5K

TSK Spot heater 6.5kW/ 3-phase 200V

ทั่วไป

เครื่อง

SHP50 3200-8.5K

TSK Spot heater 8.5kW/ 3-phase 200V

ทั่วไป

เครื่อง

SHP50 3200-10.5K

TSK Spot heater 10.5kW/ 3-phase 200V

ทั่วไป

เครื่อง

DH-1L

TSK Duct heater 5kW 7m3/min

ทั่วไป

เครื่อง

DH-2

TSK Duct heater 5kW 17m3/min

ทั่วไป

เครื่อง

DH-2L

TSK Duct heater 10kW 14m3/min

ทั่วไป

เครื่อง

DH-4

TSK Duct heater 10kW 34m3/min

ทั่วไป

เครื่อง

DH-4L

TSK Duct heater 15kW 28m3/min

ทั่วไป

เครื่อง

DH-8

TSK Duct heater 20kW 68m3/min

ทั่วไป

เครื่อง

DH-12

TSK Duct heater 30kW 102m3/min

ทั่วไป

เครื่อง

DH-18

TSK Duct heater 45kW 153m3/min

ทั่วไป

เครื่อง

DH-24

TSK Duct heater 45kW 204m3/min

ทั่วไป

เครื่อง

UHPF-25

TSK Unit heater 5kW 19/22m3/min

ทั่วไป

เครื่อง

UHPF-40

TSK Unit heater 10kW 55/59m3/min

ทั่วไป

เครื่อง

TD1

TSK Square-circle Taper duct 230 mm

ทั่วไป

เครื่อง

TD2

TSK Square-circle Taper duct 320 mm

ทั่วไป

เครื่อง

TD4

TSK Square-circle Taper duct 410 mm

ทั่วไป

เครื่อง

TD8

TSK Square-circle Taper duct 600 mm

ทั่วไป

เครื่อง

TD12

TSK Square-circle Taper duct 600 mm

ทั่วไป

เครื่อง

TD18

TSK Square-circle Taper duct 890 mm

ทั่วไป

เครื่อง

TD24

TSK Square-circle Taper duct 890 mm

15Al

TSK High-blow nozzle 0.5mm - 2.0mm จุ 0.8m3/min

ทั่วไป

ชิ้น

25Al

TSK High-blow nozzle 0.5mm - 2.0mm จุ 2.3m3/min

ทั่วไป

ชิ้น

40AL

TSK High-blow nozzle 1.0mm - 3.0mm จุ 4.8m3/min

ทั่วไป

ชิ้น

50AL

TSK High-blow nozzle 1.0mm - 5.0mm จุ 7.6m3/min

ทั่วไป

ชิ้น

65SUS

TSK High-blow nozzle SUS 0.5 - 2.0mm

ทั่วไป

ชิ้น

75SUS

TSK High-blow nozzle SUS 0.5 - 2.0mm

ทั่วไป

ชิ้น

100SUS

TSK High-blow nozzle SUS 0.5 - 3.0mm

ทั่วไป

ชิ้น

125SUS

TSK High-blow nozzle SUS 0.5 - 4.0mm

ทั่วไป

ชิ้น

TSK-18

TSK Electric hot-air generator 3200-2C-008Y 2kW

ทั่วไป

เครื่อง

TSK-18

TSK Electric hot-air generator3200-3.5C-008Y 3.5kw

ทั่วไป

เครื่อง

TSK-18

TSK Electric hot-air generator 3200-5C-008Y 5kW

ทั่วไป

เครื่อง

TSK-23-3200-3C-013YA-LB

TSK Electric hot-air generator 3kW

ทั่วไป

เครื่อง

TSK-23-3200-5C-013YA-LB

TSK Electric hot-air generator 5kW

ทั่วไป

เครื่อง

TSK-33-3200-7.5C-013YA-LB

TSK Electric hot-air generator 7.5kW

ทั่วไป

เครื่อง

TSK-42-3200-8C-025Y-LB

TSK Electric hot-air generator 8kW

ทั่วไป

เครื่อง

TSK-52-3200-10C-025Y-LB

TSK Electric hot-air generator 10kW

ทั่วไป

เครื่อง

TSK-52HT-3200-17C-025Y-LB-HT

TSK Electric hot-air generator 17kW

ทั่วไป

เครื่อง

TSK-56-3200-9C-04Y-LB

TSK Electric hot-air generator 9kW

ทั่วไป

เครื่อง

TSK-56-3200-12.5C-04Y-LB

TSK Electric hot-air generator 12.5kW

ทั่วไป

เครื่อง

TSK-62-3200-15C-075Y-LB

TSK Electric hot-air generator 15kW

ทั่วไป

เครื่อง

TSK-72-3200-20C-075Y-LB

TSK Electric hot-air generator 20kW

ทั่วไป

เครื่อง

TSK-82-3200-30C-1.5Y-LB

TSK Electric hot-air generator 30kW

ทั่วไป

เครื่อง

TSK-92-3200-35C-2.2Y-LB

TSK Electric hot-air generator 35kW

ทั่วไป

เครื่อง

TSK-102-3200-45C-2.2Y-LB

TSK Electric hot-air generator 45kW

ทั่วไป

เครื่อง

TSK-122-3200-60C-3.7Y-LB

TSK Electric hot-air generator 60kW

ทั่วไป

เครื่อง

TSK-122-3200-80C-3.7Y-LB

TSK Electric hot-air generator 80kW

ทั่วไป

เครื่อง

TSK-132-3200-60C-5.5Y-LB

TSK Electric hot-air generator 60kW

ทั่วไป

เครื่อง

TSK-132-3200-80C-5.5Y-LB

TSK Electric hot-air generator 80kW

ทั่วไป

เครื่อง

 

 

^ Back to Top

ค้นหาสินค้า

VIDEO NEW UPDATE