คุณแอน

asulawann@hotmail.com
094-892-2466
ID LINE : sulawan26

คุณมิ้งค์(ประชาสัมพันธ์)

atchara.jp09@gmail.com
092-455-4525
ID LINE : me-miki

คุณอุ้ม

aum20092009
@windowslive.com

088-7583745
ID LINE : 0628238718

คุณโน๊ต

tokyosunset@gmail.com
094-197-4644
ID LINE : nottosan

คุณออย

sumonta_oil@hotmail.com
092-914-4422
ID LINE : oiljjpp

คุณแหม่ม

mammee2522@gmail.com
094-9955696
ID LINE : 0873872696

คุณนินิว

newnaka_jjp@hotmail.com
088-2892369,099-4541449
ID LINE:0875970137

คุณแอน

chatwadee.srl@gmail.com
088-2892253,096-1565393
ID LINE:0914033557

คุณปุ้ม

pum_ka18@hotmail.com
093-3992566
ID LINE: kanita.k

คุณนัท

nut_nut33@outlook.com
088-2740420
ID LINE : nut-nutty-

คุณแอน

ann_amari@hotmail.com
065-641-4247
ID LINE : anamr.n

คุณแนน

nanny_jjp@hotmail.com
080-585-4546
ID : nanny-tiger

คุณสแน๊ป

Snapnap.jjp@gmail.com
094-424-6252
ID LINE : Snapnap.

คุณบอส
(ฝ่ายขายกลาง)

piboon@jjpsupply.com
095-126-9999
ID LINE : @jjpsupply
ฝ่ายขายกลาง

piboon@jjpsupply.com

ID LINE : @jjpsupply
กรุณาเลือกส่ง
เพียงอีเมล์เดียว
IDROBASE เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง..

Items Code

Items Name

Kind of Product

Base UOM

ZX.2133

HOT HIGH PRESSURE WASHER STELLA  Model : 1450 150/15  By-pass 150 bar 15 l/min

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.2133/TS

HOT HIGH PRESSURE WASHER STELLA  Model : 1450 150/15 TS Total stop 150 bar 15 l/min

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.2134

HOT HIGH PRESSURE WASHER STELLA  Model : 1450 200/15  By-pass 200 bar 15 l/min

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.2134/TS

HOT HIGH PRESSURE WASHER STELLA  Model : 1450 200/15 TS Total stop 200 bar 15 l/min

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.2146

HOT HIGH PRESSURE WASHER STELLA  Model : 1450 150/21 By-pass 150 bar 21 l/min

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.2146/TS

HOT HIGH PRESSURE WASHER STELLA  Model : 1450 150/21 TS Total stop 150 bar 21 l/min

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.2143

OPTIONAL STELLA Model : 150/15 200/15 150/21

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.2126

OPTIONAL STELLA Model : 150/15 200/15 150/21

ทั่วไป

ชิ้น

ZN.CC100B8Z3P

OPTIONAL STELLA  H.p. hose R1 5/16”  10m, Model : 150/15 200/15 150/21

ทั่วไป

ชิ้น

ZN.CC150B8Z3P

OPTIONAL STELLA H.p. hose R1 5/16” 15m Model : 150/15 200/15 150/21

ทั่วไป

ชิ้น

ZN.CC200B8Z3P

OPTIONAL  STELLA H.p. hose R1 5/16 20m Model : 150/15 200/15 150/21

ทั่วไป

ชิ้น

CDR.7062

OPTIONAL STELLA Connection for hose Model : 150/15 200/15 150/21

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.1413

OPTIONAL  STELLA RED 50 spray gun Model : 150/15 200/15 150/21

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.1172

OPTIONAL STELLA CdR 80 lance 1200mm Model : 150/15 200/15 150/21

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.1173

OPTIONAL  STELLA Model : 150/15 200/15 150/21

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.1272-900

OPTIONAL  STELLA CdR 80 lance, 900mm, rate 045 Model :  200/15

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.1273-900

OPTIONAL  STELLA CdR 80 lance, 900mm,rate 050 Model :  150/15

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.1274-900

OPTIONAL  STELLA CdR 80 lance, 900mm,rate 070 Model :   150/21

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.1283-900

OPTIONAL  STELLA CdR 80 lance, 900mm, rate 050 Model : 150/15 200/15

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.1285-900

OPTIONAL STELLA CdR 80 lance, 900mm,  rate 075 Model :150/21

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.2207

HOT HIGH PRESSURE WASHER GIGANTE 1450 150/33 By-pass 150 bar 33 l/min

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.2209

HOT HIGH PRESSURE WASHER GIGANTE1450 220/21 By-pass 220 bar 21 l/min

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.2210

HOT HIGH PRESSURE WASHER GIGANTE 1450 275/18 By-pass 275 bar 18 l/min

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.0935

OPTIONAL GIGANTE H.p. hose R2 3/8” 10m, Model : 150/33 220/21

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.2056

OPTIONAL GIGANTE H.p. hose R2 5/16” 10m, Model :275/18

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.0936

OPTIONAL  GIGANTE H.p. hose R2 3/8” 20m, Model : 150/33 220/21

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.2058

OPTIONAL GIGANTEH.p. hose R2 5/16” 20m Model : 275/18

ทั่วไป

ชิ้น

CDR.0300

OPTIONAL GIGANTEH.p.Compensated 350bar, 30l/min, Model :150/33 220/21 275/18

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.7109

OPTIONAL  GIGANTE Professional lance 1200mm, Model :150/33 220/21

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.7110

OPTIONALGIGANTE Professional lance 1500mm Model : 150/33 220/21

ทั่วไป

ชิ้น

CDR.0791

OPTIONAL GIGANTE professional lance 1050mm, Model : 275/18

ทั่วไป

ชิ้น

C.MEG15045•

OPTIONAL  GIGANTE H.p. nozzle, ang. 15°, Model : 275/18

ทั่วไป

ชิ้น

C.MEG1506 •

OPTIONAL  GIGANTE H.p. nozzle, ang. 15°, Model : 220/21

ทั่วไป

ชิ้น

C.MEG1512

OPTIONAL GIGANTE H.p. nozzle, ang. 15°, Model : 150/33

ทั่วไป

ชิ้น

G.003090006•

OPTIONAL GIGANTE Rotating nozzle “Turbo” 055, Model : 275/18

ทั่วไป

ชิ้น

G.003090057

OPTIONAL GIGANTE Rotating nozzle “Turbo” 07,  Model : 220/21

ทั่วไป

ชิ้น

MV.0204006990

OPTIONAL GIGANTE Rotating nozzle, 500bar, 12  Model : 150/33

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.0748

OPTIONAL  GIGANTE Sandblasting head   Model :150/33 220/21 275/18

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.2213

HOT HIGH PRESSURE WASHER STELLA MAGGIORE Model : 1000 200/15 By-pass 200 bar 15 l/min

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.2213/TS

HOT HIGH PRESSURE WASHER STELLA MAGGIORE Model : 1000 200/15 TS Total stop 200 bar 15 l/min

ทั่วไป

ชิ้น

ZN.DC100B3P3P

OPTIONAL  STELLA MAGGIORE H.p. hose R2 5/16” 10m,

ทั่วไป

ชิ้น

ZN.DC150B3P3P

OPTIONAL  STELLA MAGGIORE H.p. hose R2 5/16” 15m,

ทั่วไป

ชิ้น

ZN.DC200B3P3P

OPTIONAL STELLA MAGGIOREH.p. hose R2 5/16” 20m,

ทั่วไป

ชิ้น

CDR.7062

OPTIONAL  STELLA MAGGIORE Connection for hose

ทั่วไป

ชิ้น

CDR.0300

OPTIONAL STELLA MAGGIORE Compensated 350bar, 30l/min,

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.7117

OPTIONAL STELLA MAGGIORE CdR 80 lance 1200mm,

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.7118

OPTIONAL  STELLA MAGGIORE CdR 80 lance 1500mm,

ทั่วไป

ชิ้น

C.MEG15045

OPTIONAL  STELLA MAGGIORE H.p. nozzle, ang. 15°,

ทั่วไป

ชิ้น

CDR.0539

OPTIONAL  STELLA MAGGIORE Professional rotating nozzle 045

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.0520

OPTIONAL STELLA MAGGIORE Sandblasting head 1.6

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.2260

HOT HIGH PRESSURE WASHER RONDINE Model : RONDINE 100/11 By-pass 100 bar 11 l/min

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.2260-TS

HOT HIGH PRESSURE WASHER RONDINE Model : RONDINE 100/11 TS Total stop 100 bar 11 l/min

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.2261

HOT HIGH PRESSURE WASHER RONDINE Model : RONDINE 170/13 By-pass 170 bar 13 l/min

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.2261-TS

HOT HIGH PRESSURE WASHER RONDINE Model : RONDINE 170/13 TS Total stop 170 bar 13 l/min

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.2245

OPTIONAL  RONDINE  Model : 100/11 170/13

ทั่วไป

ชิ้น

ZN.CC100B8Z3P

OPTIONAL RONDINE  H.p. hose R1 5/16”, 315 bar, 10 m, Model : 100/11 170/13

ทั่วไป

ชิ้น

ZN.CC150B8Z3P

OPTIONAL  RONDINE  H.p. hose R1 5/16”, 315 bar, 15 m,Model : 100/11 170/13

ทั่วไป

ชิ้น

ZN.CC200B8Z3P

OPTIONAL RONDINE H.p. hose R1 5/16”, 315 bar, 20 m, Model : 100/11 170/13

ทั่วไป

ชิ้น

CDR.7062

OPTIONAL  RONDINE Connection for hoses Model : 100/11 170/13

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.1413

OPTIONAL RONDINE RED 50 spray gun Model : 100/11 170/13

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.1171

OPTIONAL  RONDINE CdR 80 lance, 900mm, Model : 100/11 170/13

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.1172

OPTIONAL  RONDINE CdR 80 lance, 1200mm, Model : 100/11 170/13

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.1264-900

OPTIONAL  RONDINE CdR 80 lance, 900 mm,  Model : 100/11 170/13

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.1272-900

OPTIONAL  RONDINE CdR 80 lance, 900 mm,  Model : 100/11 170/13

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.1282-900

OPTIONAL  RONDINE CdR 80 lance, 900 mm,  Model : 100/11 170/13

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.1256-40

OPTIONAL  RONDINE H.p. hose R1 1/4” 8 m  Model : 100/11 170/13

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.1257-40

OPTIONAL RONDINE H.p. hose R1 1/4” 10 m,  Model : 100/11 170/13

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.1258-40

OPTIONAL  RONDINEH.p. hose R1 1/4” 15 m,  Model : 100/11 170/13

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.1259-40

OPTIONAL RONDINE H.p. hose R1 1/4” 20 m,   Model : 100/11 170/13

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.2314

COLD HIGH PRESSURE WASHER SINGOLO Model: 1450 150/15 By-pass 150 bar 15 l/min

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.2314-TS

COLD HIGH PRESSURE WASHER SINGOLO Model: 1450 150/15 TS Total stop 150 bar 15 l/min

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.2315

COLD HIGH PRESSURE WASHER SINGOLO Model: 1450 150/21 By-pass 150 bar 21 l/min

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.2315-TS

COLD HIGH PRESSURE WASHER SINGOLO Model: 1450 150/21 TS Total stop 150 bar 21 l/min

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.2316

COLD HIGH PRESSURE WASHER SINGOLO Model: 1450 200/15 By-pass 200 bar 15 l/min

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.2316-TS

COLD HIGH PRESSURE WASHER SINGOLO Model: 1450 200/15 TS Total stop 200 bar 15 l/min

ทั่วไป

ชิ้น

TRI.0009

Optional Singolo line  H.p. pipe,

ทั่วไป

ชิ้น

RR.TN9214SR38

Optional Singolo line  Start compression fitting,

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.0514-C3

Optional Singolo line  Anti-vibration SS stirrups,

ทั่วไป

ชิ้น

ZN.CC007X1Z8P

Optional Singolo line Connection h.p. hose,

ทั่วไป

ชิ้น

GRP.0027

Optional Singolo line Stainless steel AISI 304 electric panel cover

ทั่วไป

ชิ้น

S.LI0110SA

Optional Singolo line Shock absorber 0,1 lt, 210 bar,

ทั่วไป

ชิ้น

RR.TN10014S

Optional Singolo line Tee compression fitting,

ทั่วไป

ชิ้น

EFF.2321N203

Optional Singolo line H.p. ball valve,

ทั่วไป

ชิ้น

CDR.7012

Optional Singolo line H.p. ball quick coupling

ทั่วไป

ชิ้น

CDR.7011

Optional Singolo line H.p. ball quick coupling, M,

ทั่วไป

ชิ้น

CDR.7017

Optional Singolo line Nipple G 3/8” M

ทั่วไป

ชิ้น

ZN.CC100B8Z3P

Optional Singolo line H.p. hose R1 5/16”, 10 m,

ทั่วไป

ชิ้น

ZN.CC200B8Z3P

Optional Singolo line H.p. hose R1 5/16”, 20 m,

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.1161

Optional Singolo line Spray gun CdR 990,

ทั่วไป

ชิ้น

CDR.1296

Optional Singolo line  Hose wall fixing brackets

ทั่วไป

ชิ้น

ZQ.25045-C12K

Optional Singolo line  CdR 80 moulded lance, 1200 mm,rate 045

ทั่วไป

ชิ้น

ZQ.25050-C12K

Optional Singolo line  CdR 80 moulded lance, 1200 mm  rate 050

ทั่วไป

ชิ้น

ZQ.25070-C12K

Optional Singolo line  CdR 80 moulded lance, 1200 mm  rate 070

ทั่วไป

ชิ้น

CDR.1321

Optional Singolo line Lances wall fixing brackets

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.0982

Optional Singolo line Foam lance with 1 lt. tank

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.1272-1200

Optional Singolo line FCdR 80 moulded lance, 1200 mmrate 045

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.1273-1200

Optional Singolo line FCdR 80 moulded lance, 1200 mm rate 050

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.1274-1200

Optional Singolo line CdR 80 moulded lance, 1200 mm, rate 070

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.2280-D

HYDRO-OPERATING UNIT WATER MONSTER 800 Bar DIESEL Model : MONSTER 800 DIESEL By-pass 800 bar 23 l/min

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.2280

HYDRO-OPERATING UNIT COLD WATER MONSTER 800 BAR Model : 350/21 By-pass 800 bar 23 l/min

ทั่วไป

ชิ้น

PR.RMAX750

OPTIONAL HYDRO OPERATING UNIT MONSTER 800 Bar PR.RMAX750 rotating nozzle 750 bar, 50 l/min,

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.2235

COLD HIGH PRESSURE WASHER ROCCIA Model : 350/21 By-pass 350 bar 21 l/min

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.2250

COLD HIGH PRESSURE WASHER ROCCIA Model : 500/16 By-pass 500 bar 16 l/min

ทั่วไป

ชิ้น

ZN.FC200B2D2D

OPTIONAL  ROCCIA  H.p. hose R2 3/8” 20m,Model :  350/21 500/16

ทั่วไป

ชิ้น

CDR.0300

OPTIONAL  ROCCIA  Compensated 350bar, 30l/min, Model :  350/21 

ทั่วไป

ชิ้น

CDR.0311

OPTIONAL  ROCCIA  Industrial compensated spray gun, Model :  350/21 500/16

ทั่วไป

ชิ้น

CDR.0790

OPTIONAL  ROCCIA G1/4M-1/4NPT-F Model :  350/21

ทั่วไป

ชิ้น

CDR.0402

OPTIONAL ROCCIA Shoulder rest, 300mm,  Model :  350/21 500/16

ทั่วไป

ชิ้น

CDR.0392

OPTIONAL ROCCIA Stainless steel professional lance, 800mm   Model :  350/21 500/16

ทั่วไป

ชิ้น

CDR.0393

OPTIONAL  ROCCIA  Stainless steel professional lance, 1250mm Model :  350/21 500/16

ทั่วไป

ชิ้น

CDR.500-1503 

OPTIONAL PRESSURE WASHER ROCCIA  H.p. nozzle, 500bar, Model :  500/16

ทั่วไป

ชิ้น

CDR.500-1505

OPTIONAL PRESSURE WASHER ROCCIA H.p. nozzle, 500bar, 15-05, Model :  350/21

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.1247 

OPTIONAL PRESSURE WASHER ROCCIA rotating nozzle 030, Model :  500/16

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.1126

OPTIONAL PRESSURE WASHER ROCCIA rotating nozzle 05, Model :  350/21

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.0748

OPTIONAL PRESSURE WASHER ROCCIA Sandblasting head Model :  350/21  500/16

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.2268

COLD HIGH PRESSURE WASHER LIBERA Model : 1450 250/15 by-pass 250 bar 15 l/min

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.2268-G

COLD HIGH PRESSURE WASHER LIBERA Model : 1450 250/15 by-pass 250 bar 15 l/min

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.2268-GTS

COLD HIGH PRESSURE WASHER LIBERA Model : 1450 250/15 TS total stop 250 bar 15 l/min

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.2269

COLD HIGH PRESSURE WASHER LIBERA Model : 1450 180/33 by-pass 180 bar 33 l/min

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.2269-G

COLD HIGH PRESSURE WASHER LIBERA Model : 1450 180/33 by-pass 180 bar 33 l/min

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.2269-GTS

COLD HIGH PRESSURE WASHER LIBERA Model : 1450 180/33 TS total stop 180 bar 33 l/min

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.2270

COLD HIGH PRESSURE WASHER LIBERA Model : 1450 300/18 TS by-pass 300 bar 18 l/min

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.2270-G

COLD HIGH PRESSURE WASHER LIBERA Model : 1450 300/18 TS by-pass 300 bar 18 l/min

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.2270-GTS

COLD HIGH PRESSURE WASHER LIBERA Model : 1450 300/18 TS total stop  300 bar 18 l/min

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.0935

Optional  Libera H.p. hose R2 3/8” 10m, Model : 180/33

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.2056

Optional  Libera H.p. hose R2 5/16” 10m, Model : 250/15 300/18

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.0936

Optional  Libera H.p. hose R2 3/8” 20m, Model : 180/33

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.2058

Optional  Libera H.p. hose R2 5/16” 20m, Model : 250/15 300/18

ทั่วไป

ชิ้น

CDR.7062

Optional  Libera Hose connection M22x1,5M-M Model : 180/33

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.0334

Optional  Libera Hose connection M24x1,5M-M  Model : 250/15 300/18

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.1418

Optional  Libera Inlet water fi lter kit 10” complete  Model :250/15 180/33 300/18

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.1419

Optional  Libera Inlet water fi lter kit 10” complete  Model :250/15 180/33 300/18

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.1420

Optional  Libera Painted hose reel kit complete  Model :250/15  300/18

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.1421

Optional Libera Painted hose reel kit complete  Model :180/33

ทั่วไป

ชิ้น

G.003090049

Optional  Libera Rotating nozzle “Turbo”,  Model : 250/15

ทั่วไป

ชิ้น

G.003090006

Optional  LiberaRotating nozzle “Turbo”,  Model : 300/18

ทั่วไป

ชิ้น

MV.0204006990

Optional  Libera Professional rotating nozzle, Model : 180/33

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.0748-045

Optional  Libera Sandblasting head Model : 250/15  300/18

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.0748-12

Optional Libera Sandblasting head Model : 180/33

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.2100*

COLD HIGH PRESSURE WASHER INDUSTRIA Model : IND. 180/33 By-pass 180 bar 33 l/min

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.2003

COLD HIGH PRESSURE WASHER INDUSTRIA Model : IND. 300/18 By-pass 300 bar 18 l/min

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.0935

Optional  Industria H.p. hose R2 3/8” 10m Model : 350/21

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.2056

Optional  Industria H.p. hose R2 5/16” 10m,Model : 500/16

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.0936

Optional  Industria H.p. hose R2 3/8” 20m Model : 350/21

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.2058

Optional  Industria H.p. hose R2 5/16” 20m Model : 500/16

ทั่วไป

ชิ้น

CDR.0300

Optional Industria Compensated  350bar, 30l/min, Model :350/21 500/16

ทั่วไป

ชิ้น

CDR.7062

Optional  Industria Hose connection Model :350/21

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.0334

Optional  Industria Hose connection Model :500/16

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.7109

Optional Industria Professional lance 1200mm Model : 350/21

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.7110

Optional  Industria Professional lance 1500mm Model : 350/21

ทั่วไป

ชิ้น

CDR.0791

Optional  Industria SS professional lance 1050mm, Model :  500/16

ทั่วไป

ชิ้น

C.MEG15045

Optional IndustriaH.p. nozzle, ang. 15°, Model :  500/16

ทั่วไป

ชิ้น

C.MEG1512

Optional  Industria H.p. nozzle, ang. 15° Model :  350/21

ทั่วไป

ชิ้น

G.003090006

Optional  Industria Rotating nozzle “Turbo” 055, Model :  500/16

ทั่วไป

ชิ้น

MV.0204006990

Optional  Industria Rotating nozzle 12 Model :  350/21

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.0748

Optional Industria Sandblasting headModel :  350/21 500/16

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.2097

COLD HIGH PRESSURE WASHER IDRO 1450 Model : 1450 200/15 F By-pass 200 bar 15 l/min

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.2097/TS

COLD HIGH PRESSURE WASHER IDRO 1450 Model : 1450 200/15 F TS Total stop 200 bar 15 l/min

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.2098

COLD HIGH PRESSURE WASHER IDRO 1450 Model : 1450 150/21 F By-pass 150 bar21l/min

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.2098/TS

COLD HIGH PRESSURE WASHER IDRO 1450 Model : 1450 150/21 F TS Total stop 150bar 21l/min

ทั่วไป

ชิ้น

ZN.CC100B8Z3P

OPTIONAL IDRO 1450 H.p. hose R1 5/16”,Model : 200/15 150/21

ทั่วไป

ชิ้น

ZN.CC150B8Z3P

OPTIONAL IDRO 1450 H.p. hose R1 5/16”,Model : 200/15 150/21

ทั่วไป

ชิ้น

ZN.CC200B8Z3P

OPTIONAL IDRO 1450 H.p. hose R1 5/16”,Model : 200/15 150/21

ทั่วไป

ชิ้น

CDR.7062

OPTIONAL IDRO 1450 Connection for hosesModel : 200/15 150/21

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.1413

OPTIONAL IDRO 1450 RED 50 spray gun, Model : 200/15 150/21

ทั่วไป

ชิ้น

ZU.C9K

OPTIONAL IDRO 1450 CdR 80 lance 900mm, Model : 200/15 150/21

ทั่วไป

ชิ้น

ZU.C12K

OPTIONAL IDRO 1450 CdR 80 lance 1200mm, Model : 200/15 150/21

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.0180

OPTIONAL IDRO 1450 Rotating nozzle 045, Model : 200/15

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.0182

OPTIONAL IDRO 1450 Rotating nozzle 070,  Model : 150/21

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.0183

OPTIONAL IDRO 1450Sandblasting kit 050, Model : 200/15

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.0184

OPTIONAL IDRO 1450Sandblasting kit 075, Model : 150/21

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.2094

COLD HIGH PRESSURE WASHER COCCINELLA Model : 1450 100/11 F By-pass 100 bar 11 l/min

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.2094/TS

COLD HIGH PRESSURE WASHER COCCINELLA Model : 1450 100/11 F TS Total stop 100 bar 11 l/min

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.2095

COLD HIGH PRESSURE WASHER COCCINELLA Model : 1450 150/15 F By-pass 150 bar 15 l/min

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.2095/TS

COLD HIGH PRESSURE WASHER COCCINELLA Model : 1450 150/15 F TS Total stop 150 bar 15 l/min

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.2127

Optional Coccinella Hose reel kit Model : 100/11 150/15

ทั่วไป

ชิ้น

ZN.CC100B8Z3P

Optional Coccinella H.p. hose R1 5/16”, Model : 100/11 150/15

ทั่วไป

ชิ้น

ZN.CC150B8Z3P

Optional Coccinella H.p. hose R1 5/16”, Model : 100/11 150/15

ทั่วไป

ชิ้น

ZN.CC200B8Z3P

Optional Coccinella H.p. hose R1 5/16”, Model : 100/11 150/15

ทั่วไป

ชิ้น

CDR.7062

Optional Coccinella Connection for hoses Model : 100/11 150/15

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.1413

Optional Coccinella RED 50 spray gun Model : 100/11 150/15

ทั่วไป

ชิ้น

ZU.C9K

Optional Coccinella CdR 80 lance 900mm, Model : 100/11 150/15

ทั่วไป

ชิ้น

ZU.C12K

Optional Coccinella CdR 80 lance 1200mm, Model : 100/11 150/15

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.0180

Optional Coccinella Rotating nozzle 045, Model : 100/11

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.0181

Optional Coccinella Rotating nozzle 055, Model :150/15

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.0183

Optional Coccinella Sandblasting kit 050, Model : 100/11 150/15

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.2282

COLD HIGH PRESSURE WASHER IDRO P. Model : IDRO P. By-pass 190 bar 15 l/min

ทั่วไป

ชิ้น

ZN.CC100B8Z3P

Optional  IdroP H.p. hose R1 5/16” 315 bar, 10 m,

ทั่วไป

ชิ้น

ZN.CC150B8Z3P

Optional  IdroP H.p. hose R1 5/16”, 315 bar, 15 m,

ทั่วไป

ชิ้น

ZN.CC200B8Z3P

Optional  IdroP H.p. hose R1 5/16”, 315 bar, 20 m,

ทั่วไป

ชิ้น

CDR.7062

Optional  IdroP Connection for hoses

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.1413

Optional  IdroP RED 50 spray gun,

ทั่วไป

ชิ้น

ZU.C9K

Optional  IdroP CdR 80 lance 900mm

ทั่วไป

ชิ้น

ZU.C12K

Optional  IdroP CdR 80 lance 1200mm,

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.0629

Optional  IdroP Rotating nozzle 040,

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.1494

Optional  IdroP Sandblasting kit 1,4,

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.1040

MOTOR-PUMP GROUP Model : 1450 100/11 F By-pass 110 bar 11 l/min

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.1040/TS

MOTOR-PUMP GROUP Model :1450 100/11 F TS Total stop 110 bar 11 l/min

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.1042

MOTOR-PUMP GROUP Model :1450 150/15 F By-pass 150 bar 15l/min

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.1042/TS

MOTOR-PUMP GROUP Model : 1450 150/15 F TS Total stop 150 bar 15 l/min

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.1043

MOTOR-PUMP GROUP Model :1450 200/15 F By-pass 200 bar 15 l/min

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.1043/TS

MOTOR-PUMP GROUP Model : 1450 200/15 F TS Total stop 200 bar 15 l/min

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.2242

COLD HIGH PRESSURE WASHER IDRO BELLA Model :IDRO BELLA 150/15 By-pass 150 bar 15 l/min

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.2242-TS

COLD HIGH PRESSURE WASHER IDRO BELLA Model :IDRO BELLA 150/15 TS Total stop 150 bar 15 l/min

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.2243

COLD HIGH PRESSURE WASHER IDRO BELLA Model :IDRO BELLA 200/15 By-pass 200 bar 15 l/min

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.2243-TS

COLD HIGH PRESSURE WASHER IDRO BELLA Model :IDRO BELLA 200/15 TS Total stop 200 bar 15 l/min

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.2244

COLD HIGH PRESSURE WASHER IDRO BELLA Model :IDRO BELLA 150/21 By-pass 150 bar 21 l/min

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.2244-TS

COLD HIGH PRESSURE WASHER IDRO BELLA Model :IDRO BELLA 150/21 TS Total stop 150 bar 21l/min

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.2245

Optional  Idro Bella L.p. kit Model : 150/33 220/21 275/18

ทั่วไป

ชิ้น

ZN.CC100B8Z3P

Optional  Idro Bella H.p. hose R1 5/16”, 315 bar, 10 m Model : 150/33 220/21 275/18

ทั่วไป

ชิ้น

ZN.CC150B8Z3P

Optional  Idro Bella H.p. hose R1 5/16”, 315 bar,15 m,  Model : 150/33 220/21 275/18

ทั่วไป

ชิ้น

ZN.CC200B8Z3P

Optional  Idro Bella H.p. hose R1 5/16”, 315 bar,20 m,  Model : 150/33 220/21 275/18

ทั่วไป

ชิ้น

CDR.7062

Optional  Idro Bella Connection for hoses   Model : 150/33 220/21 275/18

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.1413

Optional  Idro Bella RED 50 spray gun, Model : 150/33 220/21 275/18

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.1172

Optional  Idro Bella CdR 80 lance 1200mm Model : 150/33 220/21 275/18

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.1173

Optional  Idro Bella CdR 80 lance 1500mm, Model : 150/33 220/21 275/18

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.1233-1200

Optional  Idro Bella CdR 80 lance, 1200 mm, Model : 220/21

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.1234-1200

Optional  Idro Bella CdR 80 lance, 1200 mm, Model : 150/33

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.1238-1200

Optional  Idro Bella CdR 80 lance, 1200 mm, Model : 275/18

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.1273-900

Optional  Idro Bella CdR 80 lance, 900 mm, Model : 150/33 220/21

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.1274-900

Optional  Idro Bella CdR 80 lance, 900 mm,, Model :  275/18

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.1283-900

Optional  Idro Bella CdR 80 lance, 900mm,, Model : 150/33 220/21

ทั่วไป

ชิ้น

ZX.1285-900

Optional  Idro Bella CdR 80 lance, 900mm, Model : 275/18

ทั่วไป

ชิ้น

IB.0010

PROFESSIONAL SINGLE DISC MACHINE Model : Lava bene 1 150 W 100 - 230 V 0 - 470 Rpm

ทั่วไป

ชิ้น

IB.0011

CAR INTERIOR CLEANER Model : Lava bene 2 60W, 2,5 atm, 0,9 l/min 1000 W 1900 mm 220 mm 80 mm

ทั่วไป

ชิ้น

IB.0012

CAR INTERIOR CLEANER Model : Lava bene 3 60W, 3 atm, 1,7 l/min 1150 W1900 mm 280 mm 80 mm

ทั่วไป

ชิ้น

IB.2015

CAR VACUUM Model : Pulito 2 1 - one stage high speed
by-pass 1500 watt 230volts  2230mm

ทั่วไป

ชิ้น

IB.2017

CAR VACUUM Model : Pulito 4 1 - one stage high speed
by-pass 1500 watt 230volts  2230mm

ทั่วไป

ชิ้น

IB.2016

CAR VACUUM Model : Pulito 3 1 - one stage high speed
by-pass 1500 watt 230volts  2230mm

ทั่วไป

ชิ้น

IB.2018

CAR VACUUM Model :Pulito 5 2 - one stage high speed
by-pass 1500 watt 230volts  2230mm

ทั่วไป

ชิ้น

IB.2019

CAR VACUUM Model :Pulito 6 3 - one stage high speed
by-pass 1500 watt 230volts  2230mm

ทั่วไป

ชิ้น

IB.2020

CAR VACUUM Model :Pulito 7 2 - two stage high speed
by-pass 3400watt 230 volts 3115 mm

ทั่วไป

ชิ้น

8.2002

NEBULIZERS Model : Airspray 24

ทั่วไป

ชิ้น

8.2004

NEBULIZERS Model : Airspray 24

ทั่วไป

ชิ้น

8.2003

NEBULIZERS Model : Airspray 50

ทั่วไป

ชิ้น

8.2009

NEBULIZERS Model : Airspray 50

ทั่วไป

ชิ้น

CDR.0555

Detergents and Chemicals Idroneb / 10 Mild detergent

ทั่วไป

ชิ้น

FB.1102

Detergents and Chemicals Idroneb / 25 Mild detergent

ทั่วไป

ชิ้น

CDR.0072

Detergents and Chemicals Idroneb / 10 Vigorous detergent

ทั่วไป

ชิ้น

FB.1512

Detergents and Chemicals Idroneb / 25 Vigorous detergent

ทั่วไป

ชิ้น

^ Back to Top

ค้นหาสินค้า

VIDEO NEW UPDATE