คุณแอน

asulawann@hotmail.com
094-892-2466
ID LINE : sulawan26

คุณมิ้งค์(ประชาสัมพันธ์)

atchara.jp09@gmail.com
092-455-4525
ID LINE : me-miki

คุณปุ๋ย

puipui.jjp@gmail.com
095-1291111,095-5466355
ID LINE:pt270831191128

คุณกิ๊ก

kik.jjpsupply@gmail.com
094-992-6662
ID LINE : kikha5

คุณอุ้ม

aum20092009
@windowslive.com

088-7583745
ID LINE : 0628238718

คุณโน๊ต

tokyosunset@gmail.com
094-197-4644
ID LINE : nottosan

คุณออย

sumonta_oil@hotmail.com
092-914-4422
ID LINE : oiljjpp

คุณแหม่ม

mammee2522@gmail.com
094-9955696
ID LINE : 0873872696

คุณนินิว

newnaka_jjp@hotmail.com
088-2892369,099-4541449
ID LINE:0875970137

คุณแอน

chatwadee.srl@gmail.com
088-2892253,096-1565393
ID LINE:0914033557

คุณปุ้ม

pum_ka18@hotmail.com
093-3992566
ID LINE: kanita.k

คุณนัท

nut_nut33@outlook.com
088-2740420
ID LINE : nut-nutty-

คุณเตย

teay2709@gmail.com
096-416-5926
ID LINE : teay27

คุณโจ้

Joepongphanit@gmail.com​
095-545-6149
ID LINE: jjoefa

คุณษา

lucksa1@hotmail.co.th
088-2740421
ID LINE:0909847488

คุณนัท

nutthawadee1996
@hotmail.com

096-365-5435
ID LINE : nutsuiii

คุณแอน

ann_amari@hotmail.com
065-641-4247
ID LINE : anamr.n

คุณจ๋อมแจ๋ม

jomjam@jjpsupply.com
095-1291111,095-5466355
ID LINE:pt270831191128

คุณเนะ

nae.saracha@outlook.com
098-5637411
ID LINE : sarachanernest

คุณสแน๊ป

Snapnap.jjp@gmail.com
093-698-7932
ID LINE : Snapnap.

คุณโบว์

waranyaa18@hotmail.com
087-565-9586
ID : spongbo.

คุณบอส
(ฝ่ายขายกลาง)

piboon@jjpsupply.com
095-126-9999
ID LINE : @jjpsupply
ฝ่ายขายกลาง

piboon@jjpsupply.com

ID LINE : @jjpsupply
กรุณาเลือกส่ง
เพียงอีเมล์เดียว
METROL

 Items Code

 Items Name

 Base UOM

P10DA-A

TOUCH SENSER STROKE 3MM Size M10×0.5 "METROL"

ชิ้น

CS067A

TOUCH SENSER METROL

ชิ้น

CSJ055A

TOUCH SENSER METROL

ชิ้น

 

CATEGORY : MICROSWITCH METROL

ชิ้น

STS080PA

TOUCH SENSER METROL

ชิ้น

CSRNATNA-ML 4R16-5

TOUCH SENSER METROL

ชิ้น

CRNATPA-ML4R16-3

TOUCH SENSER METROL

ชิ้น

CS0674-HT2

TOUCH SENSER METROL

ชิ้น

P10DA-AL

TOUCH SENSER METROL

ชิ้น

CSM105WB

TOUCH SENSER METROL

ชิ้น

CSS60B

TOUCH SENSER METROL

ชิ้น

STS100PB

TOUCH SENSER METROL

ชิ้น

CSRNATNA-L4R14

TOUCH SENSER METROL

ชิ้น

SP060A

TOUCH SENSER METROL

ชิ้น

SP080A

TOUCH SENSER METROL

ชิ้น

STS100PB

TOUCH SENSER METROL

ชิ้น

CSK0874-L

TOUCH SENSER METROL

ชิ้น

P10DB-DUH

TOUCH SENSER METROL

ชิ้น

 PT5M1WB

 Ultra small size M5 x 0.5  Touch Sensor "METROL"

ชิ้น

 PT5S1WB

Ultra small size ø5 Touch Sensor  "METROL"

 ชิ้น

PT5M1CB

Ultra small size M5 x 0.5  Touch Sensor "METROL"

ชิ้น

PT5S1CB 

Ultra small size ø5 Touch Sensor "METROL"

ชิ้น

PTP5M1CB

Ultra small size M5 x 0.5 Touch Sensor "METROL"

ชิ้น

PTP5S1CB

Ultra small size ø5 Touch Sensor "METROL"

ชิ้น

PT5M1WA

Ultra small size M5×0.5 Touch Sensor "METROL"

ชิ้น

PT5S1WA 

Ultra small size ø5 Touch Sensor "METROL"

ชิ้น

PT5S3WB

Ultra small size ø5 Touch Sensor "METROL"

ชิ้น

PT5M3CB

Ultra small size M5 x 0.5 Touch Sensor "METROL"

ชิ้น

PT5S3CB 

Ultra small size ø5 Touch Sensor "METROL"

ชิ้น

PTP5M3CB

Ultra small size M5 x 0.5 Touch Sensor "METROL"

ชิ้น

PTP5S3CB

Ultra small size ø5 Touch Sensor "METROL"

ชิ้น

PT5M3WA

Ultra small size M5 x 0.5Touch Sensor "METROL"

ชิ้น

PT5S3WA

Ultra small size ø5 Touch Sensor "METROL"

ชิ้น

P085DB-A               

Ultra precision position Switch size M8 x 0.5 "METROL"

ชิ้น

P08SB-A 

Ultra precision position Switch Size ø8 "METROL"

ชิ้น

P10DB-A 

Ultra precision position Switch Size M10 x 0.5 "METROL"

ชิ้น

P10SA-A

Ultra precision position Switch Size ø10 "METROL"

ชิ้น

P10SB-A

Ultra precision position Switch Size ø10 "METROL"

ชิ้น

P10DKB-A

Ultra precision position Switch Size M10 x 0.5 "METROL"

ชิ้น

P10DLB-A

Ultra precision position Switch Size M10 x 0.5 "METROL"

ชิ้น

P12DA-A

Ultra precision position Switch Size 2-M4 "METROL"

ชิ้น

P12DB-A 

Ultra precision position Switch Size 2-M4 "METROL"

ชิ้น

P12DLB-A

Ultra precision position Switch Size 2-M4 "METROL"

ชิ้น

P10DHA-TAW

Ultra precision position Switch Size M14x0.5 "METROL"

ชิ้น

P10DHB-TAW

Ultra precision position Switch Size M14x0.5 "METROL"

ชิ้น

P10SHA-TAW

Ultra precision position Switch Size ø14 "METROL"

ชิ้น

P10SHB-TAW

Ultra precision position Switch Size ø14 "METROL"

ชิ้น

P10DHLTB-TAW     

Ultra precision position Switch Size M14x0.5 "METROL"

ชิ้น

P11DDB-DU

Ultra precision position Switch Size 2-ø4.6  "METROL"

ชิ้น

P11DMB-DU

Ultra precision position Switch Size 2-M4 "METROL"

ชิ้น

P11EDB-DU

Ultra precision position Switch Size 2-ø4.6 "METROL"

ชิ้น

P11EMB-DU

Ultra precision position Switch Size 2-M4 "METROL"

ชิ้น

P11GDB-DU

Ultra precision position Switch Size 2-ø4.6 "METROL"

ชิ้น

P11GMB-DU

Ultra precision position Switch Size 2-M4 "METROL"

ชิ้น

P21EDB-DU

Ultra precision position Switch Size 2-ø4.6 "METROL"

ชิ้น

P10MCA

Ultra precision position Switch Size M10 x 0.5 "METROL"

ชิ้น

P10MCB  

Ultra precision position Switch Size M10 x 0.5 "METROL"

ชิ้น

L10B

Ultra precision position Switch Size "METROL"

ชิ้น

CSJ055A  

Ultra precision position Switch M5 x 0.5  "METROL"

ชิ้น

CS065A

Ultra precision position Switch M6 x 0.5 "METROL"

ชิ้น

CSS60A

Ultra precision position Switch ø6   "METROL"

ชิ้น

CSS60B

Ultra precision position Switch ø6   "METROL"

ชิ้น

CS067A   

Ultra precision position Switch  M6x0.75 "METROL"

ชิ้น

CS067B

Ultra precision position Switch M6x0.75  "METROL"

ชิ้น

CSS80A   

Ultra precision position Switch  ø8 "METROL"

ชิ้น

CS087A

Ultra precision position Switch M8x0.75   "METROL"

ชิ้น

CSK087A

Ultra precision position Switch M8x0.75 "METROL"

ชิ้น

CSK087B 

Ultra precision position Switch M8x0.75 "METROL"

ชิ้น

CSP087A-A

Ultra precision position Switch M8x0.75 "METROL"

ชิ้น

CSP087B-A

Ultra precision position Switch M8x0.75 "METROL"

ชิ้น

CSH121B-A

Ultra precision position Switch M12x1  "METROL"

ชิ้น

CSM105WA

Ultra precision position Switch M10x0.5                  "METROL"

ชิ้น

CSMP105WA

Ultra precision position Switch M10x0.5                  "METROL"

ชิ้น

CSM105CA

Ultra precision position Switch M10x0.5                  "METROL"

ชิ้น

CSMP105CA

Ultra precision position Switch M10x0.5                  "METROL"

ชิ้น

CSM105WB

Ultra precision position Switch M10x0.5                  "METROL"

ชิ้น

CSMP105WB

Ultra precision position Switch M10x0.5                  "METROL"

ชิ้น

CSM105CB

Ultra precision position Switch M10x0.5                  "METROL"

ชิ้น

CSMP105CB

Ultra precision position Switch M10x0.5                  "METROL"

ชิ้น

CSRNATNA-L1A

Ultra precision position Switch ø10 "METROL"

ชิ้น

CSRNATPA-L1A

Ultra precision position Switch ø10 "METROL"

ชิ้น

CSRNBTNB-L1A

Ultra precision position Switch ø10 "METROL"

ชิ้น

CSC

Ultra precision position Switch ø14"METROL"

ชิ้น

CSCP

Ultra precision position Switch ø14"METROL"

ชิ้น

CSCHP-TAW

Ultra precision position Switch ø14"METROL"

ชิ้น

STS060PA               

Stopper Bolt with a Built-in Switch M6 "METROL" Straight bolt type

ชิ้น

STS060PB

Stopper Bolt with a Built-in Switch  Straight bolt type M6  "METROL"

ชิ้น

STS080PA               

Stopper Bolt with a Built-in Switch  Straight bolt type M8 "METROL"

ชิ้น

STS080PB

Stopper Bolt with a Built-in Switch  Straight bolt type M8 "METROL" 

ชิ้น

STS100PA               

Stopper Bolt with a Built-in Switch  Straight bolt type M10"METROL" 

ชิ้น

STS100PB

Stopper Bolt with a Built-in Switch  Straight bolt type M10"METROL" 

ชิ้น

STE060PA               

Stopper Bolt with a Built-in Switch Hexagonal bolt type M6"METROL"            

ชิ้น

STE060PB

Stopper Bolt with a Built-in Switch Hexagonal bolt type M6"METROL"            

ชิ้น

STE080PA               

Stopper Bolt with a Built-in Switch Hexagonal bolt type M8"METROL"            

ชิ้น

STE080PB

Stopper Bolt with a Built-in Switch Hexagonal bolt type M8"METROL"            

ชิ้น

STE100PA               

Stopper Bolt with a Built-in Switch Hexagonal bolt type M10"METROL"           

ชิ้น

STE100PB

Stopper Bolt with a Built-in Switch Hexagonal bolt type M10"METROL"           

ชิ้น

STP080UA

Stopper Bolt with a Built-in Switch Water resistant type M8"METROL" 

ชิ้น

STP080UB

Stopper Bolt with a Built-in Switch Water resistant type             M8 "METROL" 

ชิ้น

STP100UA

Stopper Bolt with a Built-in Switch Water resistant type M10 "METROL" 

ชิ้น

STP100UB

Stopper Bolt with a Built-in Switch Water resistant type M10 "METROL" 

ชิ้น

STP080DA

Stopper Bolt with a Built-in Switch Water resistant type M8 "METROL" 

ชิ้น

STP080DB

Stopper Bolt with a Built-in Switch Water resistant type M8 "METROL" 

ชิ้น

STP100DA

Stopper Bolt with a Built-in Switch Water resistant type M10 "METROL" 

ชิ้น

STP100DB

Stopper Bolt with a Built-in Switch Water resistant type M10 "METROL" 

ชิ้น

STM11A

Stopper Mini with a Built-in Switch Non-threaded type ø8  "METROL" 

ชิ้น

STM61A

Stopper Mini with a Built-in Switch Non-threaded type ø9  "METROL" 

ชิ้น

STM13A

Stopper Mini with a Built-in Switch  Non-threaded type with flange ø10     "METROL" 

ชิ้น

STM63A

Stopper Mini with a Built-in Switch  Non-threaded type with flange size  ø11                "METROL" 

ชิ้น

STM31A  

Stopper Mini with a Built-in Switch  Threaded type size M10            "METROL"              

ชิ้น

STM81A

Stopper Mini with a Built-in Switch  Threaded type size M10"METROL"          

ชิ้น

STM33A  

Stopper Mini with a Built-in Switch Threaded type with flange size ø13 "METROL"         

ชิ้น

STM83A

Stopper Mini with a Built-in Switch Threaded type with flange  ø13 "METROL"               

ชิ้น

STMB11A

Stopper Mini with a Built-in Switch  Contacting ball type size             ø8 "METROL"          

ชิ้น

STM35A

Stopper Mini with a Built-in Switch  Contacting ball type size             M10"METROL"        

ชิ้น

STM12A

Stopper Mini with a Built-in Switch  Non-threaded type size ø8 "METROL"               

ชิ้น

STM62A  

Stopper Mini with a Built-in Switch  Non-threaded type size ø9"METROL"                

ชิ้น

STM14A

Stopper Mini with a Built-in Switch  Non-threaded type with flange  size ø10 "METROL"                

ชิ้น

STM64A  

Stopper Mini with a Built-in Switch  Non-threaded type with flange  size ø11 "METROL"                

ชิ้น

STM32A

Stopper Mini with a Built-in Switch Threaded type size M10  "METROL"                        

ชิ้น

STM82A

Stopper Mini with a Built-in Switch Threaded type size M10  "METROL"        

ชิ้น

STM34A  

Stopper Mini with a Built-in Switch Threaded type with flange  size ø13 "METROL"        

ชิ้น

STM84A

Stopper Mini with a Built-in Switch Threaded type with flange  size ø13 "METROL"        

ชิ้น

STMB12A

Stopper Mini with a Built-in Switch  Contacting ball type size ø8 "METROL" 

ชิ้น

STM36A

Stopper Mini with a Built-in Switch  Contacting ball type size M10 "METROL" 

ชิ้น

BP060A

Ball Plunger with a Built-in Switch size M6 "METROL" 

ชิ้น

BP060A-F

Ball Plunger with a Built-in Switch size M6 "METROL" 

ชิ้น

SP060A

Spring Plunger with a Built-in Switch size M6 "METROL" 

ชิ้น

SP080A

Spring Plunger with a Built-in Switch size M8 "METROL" 

ชิ้น

HA

Tool setters for CNC machining centers   METROL" Contacting part 1~5 (standard:4)

ชิ้น

HD 

Tool setters for CNC machining centers   METROL"Contacting part  1

ชิ้น

T24E

Ultra precision Switch for CNC machine tools and robots  "METROL" 

ชิ้น

K1A

Work sensors for CNC Machine tool 1-direction "METROL" 

ชิ้น

K2A

Work sensors for CNC Machine tool 3-direction "METROL" 

ชิ้น

K3MA

Work sensors for CNC Machine tool All-direction (for robots) "METROL" 

ชิ้น

E2A

Work sensors for CNC Machine tool 2-direction"METROL" 

ชิ้น

DFM3

Drill Bit Breakage Detection Sensor "METROL" Stroke 100 degrees

ชิ้น


 

 

^ Back to Top

ค้นหาสินค้า

VIDEO NEW UPDATE